„Počasí nám téměř vyšlo a na start se postavil opět rekordní počet závodníků. Záštitu nad celou akcí převzal, svou účastí nás potěšil a všechny kategorie odstartoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Všem, kteří se na přípravě a organizaci této náročné akce podíleli patří velké díky." uvedl starosta města Jan Macháček.

BEZPEČNOST CHODCŮ

Tento velký a organizační závod s sebou jako tradičně přinesl to, že některé části města byly uzavřeny. Šlo především o ulici Paseckou a náměstí Dr. Tošovského. Protože bylo nutné přijmout další dopravní omezení a navíc se na náměstí a v jeho okolí pohybovaly davy lidí, na bezpečnost chodců dohlíželi policisté, hasiči a pořadatelé.