Před rokem, když byli zástupci letohradských spolků na návštěvě v Daruvaru, tak se ptali, čím by mohli krajanům přispět. Odpověď zněla: Uvítali bychom české knížky pro děti, a nemusí být nutně nové. Nápadu se chopila radní Hana Kotlářová s ředitelkou ZŠ U Dvora Hanou Pavlíčkovou a společně oslovily rodiče školáků i veřejnost, aby darovali knihu pro Daruvar, kde česky hovoří dvacet procent krajanů. Výzva měla úspěch a letos v červenci předalo město Mateřské škole Ferdy Mravence a Základní škole J. A. Komenského téměř tři sta krásných publikací.

„Když jsme zjistili, že vám chybí čtení pro děti, požádali jsme Letohradské, aby probrali své knihovničky a vybrali z nich české knihy. Sešlo se nám jich hodně. Doufáme, že se vám budou hodit," s těmito slovy předávala knižní dar Hana Kotlářová se starostou Petrem Fialou. Ředitelky obou školských zařízení, kde děti učí česky, nešetřily chválou za bohatou zásilku knih, které podpoří zájem dětských čtenářů: „Vítáme cokoli, co je české. Pro nás české knihy mnoho znamenají. Snažíme se dětem nabídnout lákavé tituly, aby si je s chutí přečetly nebo poslechly."

Knihy pro krajanské školy věnovaly čtyři desítky lidí nejen z Letohradu. Všem dárcům, kteří do knižní sbírky přispěli, vyjadřuje poděkování starosta Fiala: „To jak v chorvatském Daruvaru pilují češtinu, udržují české zvyky a projevují hrdost k češství, tomu bychom se od nich mohli učit. Děkuji všem, co do sbírky přispěli."

Sbírka knih pro chorvatské krajany žijící v Daruvaru a jeho okolí pokračuje. Kdo se rozhodne přispět, může nosit dětské knihy do ZŠ U Dvora nebo na městský úřad. 

(mag)