V dopisech se píše o tehdejších poměrech, autoři zde popisují průběh opravy Karasky a píše se i o politických bojích na vysokomýtské radnici. „Listiny byly ztvrdlé, jsou na nich stopy koroze. Tenkrát se používal zvláštní duběnkový inkoust plný železa," vysvětlil historik regionálního muzea Zdeněk Horák.

Do konce měsíce by se vyčištěná a slepená láhev s kopiemi všech nalezených dokumentů měla vrátit zpět do věže. Spolu s ní budou do makovice uloženy i dokumenty současné. „Měl by to být popis stávající situace republikové i městské, rádi bychom tam dali i vzkazy studentů či materiál od kronikářky města," nastínil možné varianty starosta František Jiraský.

Přepisy dokumentů nalezených v Choceňské věži ve Vysokém Mýtě 

Vzkaz tesaře Josefa Hynka

Tente list jes psani dne 10/8 1884 pravi poledne
Leta Paně 1884 10.ho Maje
nyže podepsani kladu tento pamětni spis do baně
při opravě teto Wěže dani Nového Sloupce pod
Svateho Frolyjána a Hromosvodu, za majestratu
Jana tumi pulmistra, peníze panovali kreicari a
Sta krejcaraki Šajnovi mince. Desitniki, dvacetnyki
zlatniki a dvou zlatniki Stříbrne Mynce -
jednuški Petki desitky Stouki a tisicouki, papirovi
Muj Žyvotopis
narozen sem Německi Ribni panství Žamberecky u
Sceri tesarskeho Mystra zikmunda Janečka v žamberku
uněj sem vychovan a tesarine vyučen,
od 14 roku Sem Vandro ve Widni Holomouci Brne a Praze 22 roce sem
se zasnoubyl s Ludmilou Bezdiček ze Srubu,
Vroku 1856. Složil sem Skouški co tesřský Mystr v Litomišli
a nastoupil sem misti Wysokem Myte.
Postavil sem samostatne věš na hemžieh věš Jelenskou (Horni jeleni)
věš a kostel chroustovycich vázbu a věš novieh Hradech
věš proseči Litomiskou branu praskou branu Baštu
na velkim kostele věže naratehouze věš a na věži chocenski
bráni to byla ma poslední práce co tesařski Mystr vraku
jeden a Šedesatím svého věku! Wysokem Myte
Josef Hynek
Při těch to pracieh mně Bůch
chranil a zachoval Heslo me
Boha ja svou pomoc Skladam
opuštěn nebudu
dokavad mem těle duch muj bude
vněho doufat budu. +++

kdo tento list dostane Spomente
si Bratře Namne
ja jš od počinu blaze Naveky
Zbohem bratři Stavitelové

Vzkaz J. B.

str. 1

Báň na tuto věž dávána byla ve
čtvrtek dne 15. května 1884 odvážným
mistrem tesařským Josefem Hynkem
jenž postaviv si lešení z vrchních okének
po řebříku na horu vylezl, báň dříve
sundal, jakož i nad ní se nacházející
Sv. Florián, štenýř shnily novým
vyměnil. V té práci odvážně pomahal
mu jeho syn František Hynek a
klempíř Václav Paleček.
V týž den 15. května 1884 odbýval
se v Praze pohřeb slavného hu-
debního mistra a skladatele Smetany
jenž složil njkrásnější české
zpěvohry: Prodaná nevěsta, Hubička
Tajemství a jiné. Nejdříve ohluchl,
pak oslepl, posléze zšílel a
krátce na to dotrpěl.
Dne 8. května 1884 vezena byla
Chocní, kam se dostavili zástupcové
obce okresu a všech teměř spolků
zvláštním vlakem poslední (1836)
korunovaná královna česká
císařovna rakouská vdova po
v r. 1875 zemřelém císaři Ferdinandu

str. 2

do Vídně zemřevši dne 12 Května
1884 v stáří 75 roků; hlavním
dědicem jejím byl Král Neapolský
obdržev 12 milionův hotově;
Královna ta byla podporovatelkou
chudiny a klášterů.
Na říšské radě ve Vídni shromáždění
to zástupců všech národů a zemí
rakouských měla země česká 56
zástupců kteří s Poláky, Jiho-
slovany a klerikály německými
měli většinu as 10 hlasů nad
Němci. 18 listopadu 1883 otevřeno
bylo v Praze národní divadlo
české. Které vystaveno bylo ze sbírek
v národě konaných. Od té doby
jezdí k návštěvě toho divadla
zvláštní divadelní vlaky a sice
27 prosince 1883 a 16. února 1884
Cesta stála ze zdejšího nádraží
v II třídě 3 zl 40, ve III třídě
2 zl 40 tam i zpět.

str. 3

V obci Vysokomýtské byly jako všude jinde 2 strany a sice strana
ostrostřelecká, jejíž velitel byl
purkmistr a strana Sokolská
čili liberální. Zápas o obecní
vládu byl v dějinách voleb neslýchaný
Volby obecní konány měly být koncem
května 1883 na 3 roky, přec protáhl
je purkmistr přes všechny stížnosti
a žádosti až do října 1883 a teprv
koncem října skončeny byly za
ohromného účastenství voličů.
Ve III sboru odevzdáno bylo
na 800 hlasů, z nichž 350 plnomo-
cenství od vdov, ženských a
přespolních voličů. Jak se zuřivě
na straně vládnoucí agitovalo,
aby se opozice nedostala do obecního
výboru vysvítá z faktu, že jistý
občan ze Džbánova ( Hubka)
jenž byl již 3 roky mrtev
volil plnomocentsvím!
Obecní policajti sbírali plnomo-
cenství, chodili s poučením

str. 4

purkmistrovým a p. Proti volbě
podán byl Janem Brožkem
protest dne 9. listopadu 1884,
zavedena bylo přísné vyšetřování
a do té chvíle rekurs vyřízen
není. Sběhly se velké nepořádky
a přehmaty protizákonné.
Dne 6. listopadu 1882 založena
byla Janem Brožkem druhá
Občanská záložna, když
stará „záložna" proti zákonu
XXXXXX počet účastníků
a řiditelové si brali jen kdo
jim přikyvoval. Do nové
Občanské záložny vloženo bylo
v I. Roce 150 tisíc zl. A jest
tam dnes na 20 000 zl uloženo.
Obecenstvo k nové správě chová
neomezenou důvěru.
Hektolitr pšenice stojí dnes 7 zl 40 k
žita 5.60, bramborů 2/60
100 (kilogr) cukru surového 26 zl
bílé raffinády 38 zl.
Ve Vys Mýtě 15. května 1884
J. B.

Texty napsané na:

sv. obrázek 1
vjenem
vložila
Jozefa Mráč(?)ek
15 května ro 1884
maje dítky
Františka Jana
a Bohumyra

sv. obrázek 2
Muj Patrone Svatí Josefe oroduj zanas
Josef. Hynek
Budeli tento obras zachovan kdošho obdržité
mjeitého ve vážnostj
Anna Hynkova
Cera 18 roku stara
cera mistra Hynka

Noviny (razítko) – Pražský denník č. 99, 29. dubna 1884
Jan Mráček
sklenář
Vysoké Mýto