Vedení obou krajských měst se dohodlo, že v této oblasti zesílí spolupráci, aby byl region na čerpání financí připraven. Dotační období je stanoveno na nejbližších sedm let.

„Dohodli jsme se s hradeckým primátorem Zdeňkem Finkem na spolupráci, abychom naplnili definici aglomerace, což je podmínkou pro čerpání těchto dotací. Máme možnost získat peníze pro Hradubicko a my tuto šanci nechceme promarnit," uvedla po podpisu memoranda primátorka města Pardubic Štěpánka Fraňková.

Hradecko-pardubická aglomerace byla Strategií regionálního rozvoje České republiky označena jako jedna z nejvhodnějších pro použití integrované územní investice jako prostředku k čerpání evropských dotací pro celý region. „Zástupci obou měst se dohodli na čtyřech oblastech, kam budou finance směřovat: doprava a mobilita, konkurenceschopnost a inovace, životní prostředí a energetika a občanská společnost a veřejné služby. V těchto oblastech si pak každé město určí své priority, na které se Integrované územní investice zaměří," podotkl Šimon Hradní z tiskového úseku pardubického magistrátu.

Mimořádný důraz

Do příprav se zapojili i hejtmani obou krajů. „Na integrovaný nástroj metropolitních oblastí je kladen mimořádný důraz. Projekty musí být propojené a vzájemně na sebe navazovat. Nebude možné čerpat prostředky izolovaně, jak tomu bylo doposud," řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Integrovaná územní investice by měla navázat na takzvané integrované plány rozvoje měst (IPRM), které s podporou Evropské unie (EU) běží v končícím programovém období. Hradec Králové je přitom v čerpání peněz z EU na projekty IPRM výrazně úspěšnější než Pardubice.