Řeč je o takzvané Madoně z Osíka, nejstarší české dochované dřevěné sošce Panny Marie s dítětem. Plastika, která vznikla mezi lety 990 až 1180, není unikátní pouze svým stářím, ale také tím, že madona nemá tvář. V minulosti totiž někdo sochu poškodil. Podle odborníků k tomu mohlo dojít během husitských válek. Socha bude k vidění od 9. června do konce letošního roku v kryptě kostela Nalezení svatého Kříže. „Cítím to skoro jako korunovační klenoty, které budou u nás v Litomyšli," uvedl k expozici starosta Radomil Kašpar.

Socha vyrobená z lipového dřeva je vysoká 34 centimetrů a pravděpodobně ji vyrobili na severovýchodě Švýcarska. Pro vědeckou veřejnost byla objevena na podzim roku 2010, do té doby stála mnoho let v jednom z domů v Osíku. Poprvé byla vystavena v letech 2014 a 2015 ve Valdštejnské jízdárně v Praze.

Výstava v Litomyšli je navíc spjata s unikátním projektem. Architekt Josef Pleskot totiž madoně vrátí její ztracený obličej.

Známý architekt, který navrhl koncept expozice, se rozhodl, že Madoně z Osíka chybějící tvář opět doplní. Jakým způsobem se svého úkolu ujal, se dozvědí návštěvníci až na výstavě. Radnice zatím výslednou podobu tají.

„Potřebuju silné obrazy, abych se udržel v dobré kulturní kondici. Já nejsem člověk, který by vyhledával poranění a deformace, člověk, který by si liboval v jakési estetice šrámů a ruin. Vznikla tedy myšlenka nové tváře, a to nejen této konkrétní sochy. Nejde totiž jen o tvář starobylé, vzácné sochy! V úkolu jsem viděl koncentrovaně i hledání tváře celé naší kultury 
a identity, která se nám v poslední době nějak vytrácí pod rukama," říká k hlavní myšlence výstavy Josef Pleskot.

Versnisáž výstavy se skuteční příští čtvrtek od 17 hodin. Přijede se na ni podívat i kardinál Dominik Duka. Veřejnost se s projektem může seznámit na tvarlitomysl.cz