V letošním roce se opět mohly zapojit i neziskové organizace ze Svitavska. Svoje projekty přihlašovaly od 1. dubna do 31. května a celkem této možnosti využilo 22 organizací z okresu Ústí nad Orlicí a 12 ze Svitavska.

Teď nastal čas hlasování, protože z každého okresu může postoupit nejvýše pět projektů. Do finále pak automaticky postoupí projekt s nejvíce obdrženými hlasy. Každý tak může pomoci dobré věci ve svém okolí.

Burzu filantropie pořádá Koalice nevládek Pardubicka společně s Pardubickým krajem ve spolupráci 
s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje. Smyslem burzy je spojení světů neziskových organizací, firem a veřejné správy a prostřednictvím hlasování je do celého dění vtažena veřejnost.

„Každý, kdo chce podpořit svou oblíbenou neziskovku nebo zajímavý veřejně přínosný projekt, se může zapojit do hlasování na webu www.burzafilantropie.cz. Hlasování odstartovalo 
16. června ve dvanáct hodin a poběží do 23. června, kdy se uzavře v pravé poledne," řekla předsedkyně Koalice nevládek Pardubicka Jolana Štěpánková.

Z projektů budou vybírat i donátoři ze zapojených firem a veřejné správy. Jedním takovým je radní pardubického kraje Pavel Šotola, který je zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor. Podle něj neziskové organizace dokáží velmi dobře identifikovat bolavá místa a problémy regionu. Ty potom řeší svými projekty a pomáhají tak všem.

Finále Burzy filantropie proběhne 7. září v okresu Ústí nad Orlicí. Poté bude 
v pondělí 12. září následovat finále v Litomyšli pro neziskové organizace ze svitavského okresu. Na finále je také zvána široká veřejnost.

Během posledních čtyř ročníků se zrealizovalo 
145 projektů a na ně se rozdaly dary ve výši 4 827 500 korun. V předchozích letech na Svitavsku podpořili celkem 27 projektů, jimž věnovali 985 500 korun.

V loňském roce darovali 
v tomto okrese 295 tisíc korun. Uspěly například projekty „Vyženeme nezvaného nájemníka", který představila Oblastní charita Polička. Peníze chtěli použít na opravu napadených trámů broukem tesaříkem krovovým. Uspěla i Farní charita Litomyšl s projektem „Když se nadechnu, zvládnu víc", cílem projektu bylo poskytnout důstojné zázemí pro pečovatele z respitní péče.