K výměně došlo za pět minut dvanáct už proto, že pokud by cenná parcela neměla nového majitele, nejspíš by oáza byla zlikvidovaná, nebo přeměněná. „Dva rybníčky ležící na jižním konci Hradce nad Svitavou tvoří v rámci svitavského regionu významnou lokalitu, v níž žije sedm druhů obojživelníků. Konkrétně blatnice skvrnitá, kuňka obecná, ropucha obecná, skokan zelený, skokan hnědý, čolek obecný a čolek velký. Část z nich se řadí podle zákona o ochraně přírody a krajiny mezi zvláště chráněné druhy," uvedl mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka.

Na pozemcích s dvěma rybníky žijí také další druhy. Vedle čápů černých i bílých tu lidé najdou například volavku popelavou, ledňáčky říční, kachny divoké či poláka chocholačku. „V zimním období je zde k vidění též hvízdák euroasijský. Kromě ptáků se zde pravidelně vyskytuje také užovka obojková, byla zaznamenána silně ohrožená vydra říční a v blízkém okolí pak byly objeveny stopy bobra evropského.," dodal Ležatka.

Obec chce výskyt těchto druhů zachovat ve spolupráci s ochránci přírody. Navrch by ráda pozemek využila i pro relaxaci obyvatel. „Získali jsme pozemek s tím, že je tu nějaký biotop, ale především aby se tu utvořila krajina s odpočinkovým místem," uvedl starosta Hradce nad Svitavou Kamil Pavliš. „Počítáme se zřízením laviček se stolkem na paloučku, poblíž vybudujeme také informační tabuli, kde se lidé dozví, jaké druhy v této lokalitě žijí," dodal starosta. Převod pozemku skýtá další rozměr díky tomu, že se tu vybudují protipovodňová opatření