Prevence před zubními kazy i výchova ke správným návykům, které se dětem budou v životě hodit. To jsou důvody, proč některé školky nabízí rodičům, že si jejich děti mohou po jídle vyčistit chrup i mimo domov.

Jenže tato aktivita klade zvýšené nároky na personál. Malé děti je nutné hlídat, ale také je třeba dodržovat hygienické normy. Nesprávné skladování kartáčků a dalších potřebných věcí může dětem dokonce uškodit. Tímto způsobem se totiž můžou šířit různá infekční onemocnění.

Kontroly školek

Pracovníci hygieny proto 
v roce 2015 chodili na kontroly. „Monitoring proběhl ve 40 mateřských školách Pardubického kraje. Čištění zubů není ošetřeno legislativou v ochraně veřejného zdraví, může však při nevhodných podmínkách představovat určitá epidemiologická rizika," uvedla ředitelka krajského odboru hygieny dětí 
a mladistvých Lenka Labudová.

Při návštěvách školek se odborníci zabývali tím, v jakém stavu jsou kartáčky, zda se hygienické pomůcky vzájemně nedotýkají, jestli jsou znečištěné kelímky nebo například to, zda mají děti u čištění zubů zajištěný dohled učitelek.

Výsledky akce ukazují, že je ve školkách prostor ke zlepšení. „V sedmdesáti procentech kontrolovaných mateřských škol, kde je prováděno čištění zubů dětí po obědě, nebyly zajištěny vhodné hygienické podmínky pro tuto činnost tak, aby se vyloučila možnost vzniku onemocnění u dětí," stojí v závěru shrnující zprávy.

Mezi nejčastější závady podle pracovníků hygieny patří opotřebené zubní kartáčky, společná zubní pasta pro všechny děti ze třídy, znečištěné kelímky pro ukládání věcí, nekontrolování stavu hygienických pomůcek nebo například nezajištění dozoru. Bez problému kontrolami prošlo dvanáct školek ze čtyřiceti.

Nadstandardní péče

Ředitelé zařízení, ve kterých kontroloři našli nedostatky, dostali o výsledcích informace, aby mohli situaci zlepšit. „Čištění zubů u dětí je dobrovolnou aktivitou mateřských škol, kterou se prezentují veřejnosti jako určitým nadstandardem v péči 
o zdraví dětí, takže je jistě v jejich zájmu provádět ji tak, aby byla pro děti přínosem. Dotčené mateřské školy přijaly na základě šetření provozní opatření a došlo ke zlepšení stavu," dodala k výsledkům kontrol Lenka Labudová.

Například v chrudimské MŠ Svatopluka Čecha patří čištění zubů po obědě k pravidelnému rituálu. „Některé děti to ještě moc neumí, tak je to učíme. Od rodičů vybere na začátku pololetí zubní pastu," říká učitelka Michaela Pulkrábková s tím, že mezi nejoblíbenější pasty mezi dětmi stále patří Perlička. Ve školce se také několikrát zastavili studenti ze Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim, aby děti učili, jak si mají správně čistit chrup. Na osvětu dbá třeba i MŠ Budovatelů v Hlinsku.

„Čistím si zuby ráno, v poledne i večer, abych neměl kazy. Není to otrava," dodává pětiletý Tomášek Volman, který se pyšní tím, že zatím u zubaře nebyl.