Město pohlídají další kamery
I když Žamberk patří k městům s nejnižší kriminalitou, přibudou tam kamery. První kamera byla na náměstí instalována v roce 2012, loni přibyla druhá, jež zabírá nejen pěší zónu, ale i průjezd vozidel po silnici I/11. Letos ve městě dokončí druhou etapu kamerového systému a stihnou i třetí. „V horní části náměstí budou čtyři kamery. Jedna z nich bude monitorovat I/11 a měla by být opatřena čtečkou registračních značek a zaznamenávat případné průjezdy ukradených automobilů. Tři kamery budou monitorovat prostor před pověřeným úřadem včetně dvora základní školy, kde nám při zahájení školního roku došlo k několika krádežím jízdních kol," uvedl Jiří Dytrt. Příští rok přibude kamera u sportoviště u „horní" školy.

Dokončení se letos dočká zateplení základní školy. Kromě pěti milionů do úspor energií tam chce město investovat dalších půl milionu korun do veřejných záchodků. „Je to u horního hřiště, WC by sloužilo právě uživatelům hřiště," vysvětlil starosta Jiří Dytrt. Na seznam vzdělávacích institucí, do kterých se bude letos investovat, se dostala i Mateřská škola Čtyřlístek, kde má za 1,6 milionu korun vzniknout přírodní hřiště.

Investice se dočkají i nejstarší obyvatelé města, v centru pro seniory bude dokončena potřebná bezbariérová koupelna. Žamberští zřejmě uvítají plánované investice do infrastruktury. Pardubický kraj chce v první polovině roku rekonstruovat silnici vedoucí od mlékárny, kolem Intergalu až ke kruhovému objezdu ve městě, město tam chce při té příležitosti vybudovat chodník a osvětlení. Kraj chce opravit i druhou příjezdovou cestu do Žamberku ve směru od Dlouhoňovic, a sice úsek od mlékárny, kolem vlakového nádraží až po Penny Market. I tam má vzniknout nový chodník a navíc město počítá s investicí do přednádražního prostoru. Lépe chodit by se obyvatelům města mělo i v blízkosti muzea. Z rozpočtu na tyto akce má jít přes 5,5 milionu korun.
„Podařilo se nám získat dotaci na revitalizaci veřejné zeleně, máme vytipované čtyři lokality, kde bychom chtěli vysadit zeleň a upravit prostranství," přidal další plány Jiří Dytrt. Jedním z míst je například okolí Střediska volného času Animo. Dokončeno má být veřejné osvětlení v části Polsko, počítá se s nákupem objektu na ubytovnu pro neplatiče nebo s výměnou střešní krytiny na městském úřadu, kam zatéká.