Třemošnice Město rozkládající se na 1900 hektarech s více než třemi tisícovkami obyvatel má patnáct zvolených zastupitelů a opozice jakoby neexistovala. Třemošnice se v tomto od předchozích měst v našem seriálu liší a radním nikdo prostřednictvím tisku nenadává.

Koho máme na radnici v Třemošnici?

„V Třemošnici nerozlišujeme, za kterou stranu byl radní či zastupitel zvolen, slovo opozice u nás vůbec neznáme. Snažíme se připravovat takové projekty, které budou pro Třemošnici a místní části přínosem. Každý dobrý nápad, který přinese kterýkoliv zastupitel a má smysl, má cestu otevřenou. Práce rady a zastupitelstva města je konstruktivní a věcná," uvádí třemošnický starosta Miroslav Bubeník, který není v komunální politice žádným nováčkem. Na radnici je už druhé volební období, dříve byl místostarostou. Po zvolení starostou tak pokračoval kontinuálně v tom, co bylo dříve rozpracováno a na čem měl možnost se aktivně podílet.

Co se v Třemošnici podařilo či právě probíhá ?

Město systematicky pokračuje v rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v ulicích Družstevní, Lichnická a 1.máje. Projektově je připravena první etapa lokality „Pod benzínkou" s 18 pozemky pro výstavbu rodinných domů a o parcely je ze strany stavebníků obrovský zájem. „V září komise vyhodnocovala za účasti zájemců přihlášky. Přiděleno bylo celkem 16 pozemků. dva pozemky zůstaly zatím volné. Jsou dále nabízeny podle stávajících pravidel k volnému prodeji stačí zaslat žádost, splnit podmínky a pozemek bude přidělen," vysvětluje starosta Bubeník.

Systém přidělování parcel se nelíbí zastupiteli Miloši Němcovi (KDU-ČSL). „Město prodalo parcelu jednomu zájemci, ale když si ji vyhlédlo více lidí, losovalo se. Podle mne to není dobrý krok dražba by byla průhlednější a město by vydělalo víc," míní Miloš Němec. Připouští, že nyní je již pozdě něco napravovat a je třeba se soustředit na jiné potřebné věci. Mezi hlavní témata řadí na první místo budoucí sídlo dětského klubu Oáza, který je umístěn do prostor bývalé kotelny a po statické stránce je nevyhovující.

Třemošnice neinvestuje jen na „rynku" stará se i o své místní části. V současné době dokončuje rekultivaci skládky komunálního odpadu Kubíkovy Duby, k cíli už míří opravy barbakánu a muzea na Lichnici. Zrekonstruovány jsou cesty na Lovětíně a v Závratci včetně náměstíčka na Podhradí,

Turisté a místní sportovci jistě ocení instalaci nového čerpadla ve vrtu na koupališti, který je zdrojem vody nejen pro plovárnu, ale zavlažuje také místní hřiště. 

Co je pro nejbližší období v plánu

 • vodovodní řad 110 podél ulice 1.máje
 • příprava 2.etapy lokality „Pod benzínkou" pro výstavbu rodinných domů (cca 15 pozemků), projekt pro územní řízení
 • vyhlídkové místo (rozhledna) na Lichnici jako společný projekt Mikroregionu Železné hory (2016)
 • rekonstrukce komunikace Starý Dvůr
 • rekonstrukce nákladního výtahu v MŠ
 • rekonstrukce chodníku v ul. Hedvikovská
 • projektová dokumentace na parkovací místa v ul. Družstevní
 • otevření sběrného dvoru (s firmou Recycling kovové odpady)
 • venkovní posilovna (v areálu sídliště)
 • výkonný elektro rozvaděč na koupališti (pro kulturní akce v areálu)
 • nákup traktoru pro Služby města Třemošnice.

Dvě hřiště se pyšní umělou trávou

Město se může pyšnit aktivním sportem. Nedávno byla vyměněna umělá tráva na hřišti ve sportovním areálu a nového povrchu, rovněž umělé trávy, se dočkalo hřiště na sídlišti. „V tomto měsíci se bude instalovat venkovní posilovna, a to nahoru do sídliště k dětskému hřišti a k hřišti s umělým povrchem," řekla třemošnická radní Pavla Alvarezová. 

Lichnice žije akcemi, ale i stálou údržbou

Snažíme se, aby lidé na zřícenině hradu Lichnice na vlastní oči viděli změny k lepšímu. V předjaří byla dokončena úprava střechy na hradním muzeu. Puklina na čelní straně hradního muzea už několik let upozorňovala na problém odvodu dešťové vody ze střechy. Pokrývačská firma pana Bárty z Prachovic po celé délce střechy hradního muzea instalovala obrubu pro odvod dešťové vody. Musel být také obnoven lepenkový povrch střechy v místech prodloužení střechy. Úprava muzea také pokračovala uvnitř. Jelikož kámen a vnitřní omítky trpí vzlínavostí vody, tak musel být obnoven interiér muzea. Stavení práce vykonalo město svépomocí. Ze strany památkářů nebyly vyřčeny námitky ve způsobu opravy hradního muzea. Spousta návštěvníků při zdolání výstupu na Lichnici nepohrdne pohodlnou lavičkou na sednutí. Ještě před sezonou město Třemošnice opravilo komplet všechny lavičky v areálu hradu.

Ilustrační fotoK Lichnici také patří ostroh z ruly, ke kterému se váže pověst o panně Miladě, a proto město Třemošnice dbá o bezpečnost návštěvníků i na tomto turisticky atraktivním místě. Dívčí kámen se dočkal opravy zábradlí, vždyť skoro šedesát let nikdo neudržoval zábradlí nad zdejší propastí. Skalnatý ostroh skýtá překrásnou vyhlídku do okolí.

V měsíci říjnu dojde k poslednímu kosení trávy. V letních měsících o trávník na nádvoří hradu se starají Technické služby města Třemošnice a to podzimní zajišťuje již po mnoho let Správa chráněné krajinné oblasti v Nasavrkách. Terén, v kterém se sekají trávy, je náročný a obtížně dostupný. Bez jejich pomoci si už údržbu těchto prostor nedokážeme představit. Je to výrazná pomoc při provádění těchto prací na Lichnici.

Snažíme se pořádat zajímavé akce, ale přístupová cesta a stísněné nádvoří nás omezují v možnosti pořádaní náročnějších akcí. Přesto chceme zůstat ostrovem přírody s bohatým programem. Je těžké skloubit vše dohromady, a tak se nám něco daří, ale také máme neúspěchy . Jelikož jsme byli vyřazeni z programu Ministerstva kultury ČR Záchrany architektonického dědictví tento rok ke stavebním úpravách nedošlo. Před nastávající sezónou se nám podařilo opravit dřevěné lavičky. Opravit zábradlí na Dívčím kameni a střecha hradního muzea dostala okrajové svody na odvod dešťové vody. Je vidět, že se majitel Město Třemošnice za každou cenu snaží v opravách této památky pokračovat.

Ivana Matyková, kastelánka hradu