„Uvažujeme o tom, že s městskou policií v počtu dvou strážníků by mohla nadále alespoň částečně, v omezené míře spolupracovat stávající bezpečnostní agentura," přiblížil záměr vedení města starosta Dušan Pávek.

O záměru na zřízení městské policie jednalo tento týden zastupitelstvo města. „Hlasování v této záležitosti by mělo proběhnout na listopadovém zasedání zastupitelstva," upřesňuje další postup starosta.

Rada města společně s tajemníkem městského úřadu připravila podrobný rozbor ekonomických a provozních dopadů zřízení městské policie. Do rozpočtu města by se realizace uvažovaného záměru promítla ročním nárůstem nákladů na bezpečnost ze stávajících 690 tisíc na zhruba 860 tisíc korun.

Vedení města si od zřízení městské policie slibuje zvýšení bezpečnosti ve městě. „Od záměru očekáváme také přímý výběr pokut za dopravní přestupky do pokladny města, efektivnější zásahy v případě páchání trestných činů nebo protiprávního jednání, zřízení a fungování kamerového systému města a profesionální odchyt zatoulaných psů a koček," shrnuje důvody, které stojí za úvahami rady města, starosta Pávek.

Podle vyjádření bývalého starosty, nyní opozičního zastupitele Romana Müllera může být v případě zřízení městské policie problém s výběrem uchazečů. „Vzhledem k zařazení do sedmé platové třídy a požadavku na středoškolské vzdělání, není vyloučeno, že se nikdo nepřihlásí," míní. „Uvidíme, jak dopadne hlasování, ale pokud by se z tisícovky voličů do ankety zapojila jen nepatrná část, nebude anketa relevantní," doplňuje. Prozatím je, i podle zprávy Policie ČR, kterou byl záměr vedení města na zastupitelstvu uveden, ve městě klid. „Pokud by se situace změnila, byla by to věc jiná," uzavírá Müller.