„Teď jsme zase téměř na začátku, protože podmínky pro udělování dotací se trošku změnily. Není již podporována jednotná kanalizace, nýbrž kanalizace oddílná, která odvádí zvlášť splašky, tedy bez podílu dešťové vody. Takže Ronov má poměrně smůlu, neboť měl asi 45 procent kanalizace vyprojektováno jako kanalizaci jednotnou," uvedl starosta města Marcel Lesák.

Projekt teď bude nutné přepracovat, aby vyhověl dotačním podmínkám, jinak by město čekala neúměrně vysoká investice. Starosta Lesák předpokládá, že pozměněný projekt by mohl být po všech technických úpravách předložen zhruba za rok.

Lidé ušetří

Další odklad budování kanalizační sítě by ale měl mít i jeden docela příznivý dopad: Lidé by totiž už nemuseli hradit veškeré budování kanalizačních přípojek na svých pozemcích. „Dotace má přibližně ze 64 procent pokrýt i takovéto náklady, což znamená, že lidé by doplatili jen zbytek potřebné částky. To dříve nebylo možné, podle předtím platných pravidel si měl přípojku každý financovat sám," upřesňuje starosta.

Marcel Lesák dobře ví, že ani přes zmíněný pokrok nemusí být snadné některé lidi o výhodnosti kanalizace přesvědčit. „Někteří teď odpady vypouštějí tak, že jim je vcelku jedno, kam tečou. Hlavně, že za ně nemusí nic platit," přemítá starosta.

Radnice v Ronově nad Doubravou si zájem lidí o zřízení kanalizačních přípojek zmapovala dávno předem. Teď ale pozoruje, že s tím, jak se dílo odkládá, klesá u mnohých lidí samotná víra, že se vše nakonec vůbec podaří dotáhnout do úspěšného konce. „Dotace už několikrát nedopadla, takže lidé už jsou hodně skeptičtí. Tudíž je s nimi někdy těžké pořízení," dodal starosta Marcel Lesák.

Ronovský skaut a vodák František Zvěřina však mezi skeptiky nepatří. „Já sice bydlím v malé části Ronova, která je už je napojena na čističku odpadních vod nějakých pětadvacet let, ale to je skutečně výjimka, která se týká odhadem jen asi padesáti domů. Ano, placení stočného přineslo určité náklady, ale osobně bych už rozhodně neměnil. A nejen kvůli sobě, ale hlavně kvůli přírodě. Velká část lidí totiž stále vypouští splašky do různých předpotopních septiků, z nichž pak protékají bůhví kam. Jelikož jsem v podstatě stále na řece , tak vidím, co v ní občas teče. Nebývá to pěkný pohled," říká František Zvěřina.

Finiš v Nasavrkách

S budováním kanalizační sítě se aktuálně potýkají také v Nasavrkách, zde ale mnohem úspěšněji. Právě včera tu totiž slavnostně předali do provozu dílo ve finančním objemu 27 milionů korun, vybudované v rámci druhé etapy výstavby místní kanalizační sítě. „Teď připravujeme už třetí etapu, po jejímž skončení budou celé Nasavrky systémově včetně místní části Ochoz odkanalizovány," vysvětlil nasavrcký starosta Milan Chvojka.

Ke včerejšímu dni Nasavrčtí ukončili etapu, která se týkala severozápadní a severní části města a tedy například i Slatiňanské ulice. Uzavřeli tak kanalizační projekty už z dob předchozí dotační výzvy. O dotace ze Státního fondu pro životní prostředí se tu budou ucházet i pro třetí etapu a pokud s žádostí uspějí, reálně by mohli hlásit hotovo v roce 2017.