Archeologům z Východočeského muzea Pardubice pomáhají klienti školy Svítání. Čtyři mladí lidé ve věku 20 až 30 let pracují na zámku na očišťování nálezů.

„Klienti ze Svítání očišťují hlavně střepy keramických nádob. Nezbytná je pečlivost, trpělivost a opatrnost, a tyto vlastnosti jim nechybějí. Jsme s jejich prací velmi spokojeni," chválí práci klientů ze Svítání vedoucí archeologického oddělení Východočeského muzea Kristýna Bulvová.

TRÉNUJÍ DOVEDNOSTI

Klienti Svítání si díky spolupráci s muzeem a praxi v něm mohou vyzkoušet svoje pracovní a sociální dovednosti v reálu. „Právě to, že si mohou vyzkoušet svoje dovednosti v reálném životě, je pro ně vynikající zkušenost, kterou v samotném prostředí sociálněterapeutických dílen zajistit nemůžeme," vysvětluje Lucie Nermuťová, pracovnice Svítání pro vztahy s veřejností.

AUTOBUSEM A PO SVÝCH

Klienti se dopravují do práce autobusem, ze zastávky pak jdou na zámek pěšky. Praxe v muzeu tak pěstuje jejich schopnost dostavit se do případného zaměstnání, jejich dochvilnost, pečlivost a vytrvalost v práci. Na zámek s nimi dochází jeden pracovník sociálních služeb. „Předpokládáme, že na základě zkušeností, které předávají ostatním, by se počet spolupracujících klientů mohl postupně rozšířit, samozřejmě v návaznosti na jejich individuální schopnosti a možnosti," dodává vedoucí sociálních služeb školy Svítání Jaroslava Chocherčáková. Na práci se klientům podle jejich slov nejvíce líbí práce samotná a také krásné a výjimečné prostředí zámku.