Nový dvoukomorový vodojem bude mít kapacitu 150 m³ namísto současných 40 m³. „Tak bude možné odstranit stávající a opakující se omezení spotřeby vody v době sucha a bude zajištěno bezproblémové zásobování připojených obyvatel dostatečným množstvím pitné vody," potvrzuje za městskou společnost Tepvos Markéta Vojvodíková.

Tepvos získal na realizaci dotaci Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši přes 3,3 milionu korun. Celkové náklady dosáhnou bezmála 5,2 milionu. Další financování je zajištěno z vlastních zdrojů městské společnosti Tepvos. Vodojem má být dokončen do června 2017.