V této chvíli už je vybráno deset finalistů, o což se zasloužila porota složená ze zástupců Pardubického kraje, Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a médií.

Ceny jsou udělovány v několika kategoriích: profesionál, dobrovolník/filantrop, poskytovatel sociálních služeb a ve speciální kategorii – Zvláštní cena poroty za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. „Porota měla letos opět těžkou úlohu," řekl po skončení výběru Pavel Šotola, předseda poroty a radní Pardubického kraje pro sociální oblast a neziskový sektor. Ten také dodal: „Sešlo se nám celkem 60 nominací, z nichž jsme museli vybrat pouhých deset. Nicméně všichni nominovaní si zaslouží velké poděkování za práci, kterou v sociální oblasti vykonávají."

Záštitu nad akcí každoročně přebírá radní Pardubického kraje Pavel Šotola 
a patronát nad Duhovým křídlem přijala Táňa Fischerová. V loňském roce byl v kategorii poskytovatel sociálních služeb úspěšný Domov na rozcestí ze Svitav.

Během slavnostního programu vystoupí umělecké soubory ze zařízení sociálních služeb a organizací osob se zdravotním postižením vybraných v rámci festivalu Pod duhovými křídly. Na závěr vystoupí skupina QUEENIE – world Queen tribute band.