Silnice vedoucí kolem známé ústecké restaurace Mendrik byla uzavřena v polovině března letošního roku. Důvodem byla výstavba nového mostu přes řeku Třebovku. Plánovaná uzavírka měla trvat devět měsíců: termín se podařilo nejen dodržet, ale ještě o několik dnů zkrátit.
Uzavírka působila nemalé komplikace v dopravě. Zvýšila především dopravní zatížení silnice vedoucí do Kerhartic přes železniční přejezdy v blízkosti ústeckého „hlavního" nádraží, na které docházelo k nebezpečným situacím. Nakonec bylo rozhodnuto o tom, že se zmíněnou trasou, která byla v podstatě nejkratší objížďkou kolem uzavřeného Mendriku, bude projíždět pouze na povolení. Těm, kdo na povolení „nedosáhli", nezbývalo, než se svými vozidly volit mnohem delší mnohakilometrovou objížďku. To je však již minulost.
„Naše město si určitě oddychne, přestože zde ještě bude určité dopravní omezení, můžeme zase všichni jezdit přes Mendrik, tak jak jsme zvyklí," konstatoval starosta města Petr Hájek.
Protože budou i nadále probíhat stavební práce na ostatních stavebních objektech na hlavním železničním koridoru, bude podle vyjádření ústeckého starosty silniční provoz v režimu „projíždíte stavbou".

Stavba „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“.
„Uzavírka skončila oficiálně ve čtvrtek. Ze strany koridoru bylo vše přichystané od úterka, protáhly se ovšem práce na sousední stavbě kanalizace,  a tak se silnice otevírá o dva dny později," informoval Orlický deník ředitel stavby „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí" Jaroslav Strnad.

Další velká výluka začne v březnu

Na komunikaci je zbrusu nový silniční most přes Třebovku a podjíždí se nový ocelový most, který bude v budoucnu soustavou tří mostů na železniční estakádě. Jak upřesnil Jaroslav Strnad, provoz na komunikaci kolem Mendriku a na přejezdech se závorami přes železniční trať nedaleko nádraží bude souběžně pokračovat do 17. března příštího roku. Pak bude přejezd uzavřen a nastanou kolejové výluky. Přes zimu se bude pracovat na výstavbě mostů.
Jak nedávno na setkání s veřejností v Malé scéně informoval ústecký starosta Petr Hájek, celokolejová výluka  bude znamenat pro ústecké další výraznou, i když jen dočasnou, zhruba půlroční změnu v cestování. Všechny osobní vlaky a rychlíky budou totiž odbavovány ve stanici Ústí nad Orlicí  – město. Spoje do a z Letohradu mají nahradit ve zmíněné době autobusy.

Investice, jaká nemá léta obdoby

Svým rozsahem a finančním objemem je stavba „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí" investicí, která nemá ve městě za minulých dvacet let obdoby. Investorem   je Správa železniční dopravní cesty, celkové náklady jsou vypočítány na více než 872 milionů korun. Hotovo má být v březnu roku 2015.
Přeložka trati bude realizována jako soustava tří mostů přes Třebovku, silnici II/315 a soutok Třebovky s Tichou Orlicí, upraveno a posunuto bude koryto řeky Třebovky. Kompletně se promění i ústecké nádraží. Rekonstrukce ústecké železniční stanice zahrnuje mj. novou odbavovací budovu s pokladnou, sociálním zařízením a čekárnou pro cestující, nový   vstupní objekt do podchodu pro cestující a nové budovy pro umístění technologií a řízení dopravy. Jedním z účelů stavby je upravit stanici tak, aby zde mohla být dosažena co nejvyšší traťová rychlost a úsek přestal být pomyslným „brzdícím špuntem" na již z převážné části modernizovaném železničním koridoru.
Dosud nevyřešenou otázkou zůstává využití historické budovy nádraží. Ta sice bude jako kulturní památka zachována, rozhodnutí, kdo ji opraví a jaké bude její další využití, ale dosud nepadlo.