Od pátku do neděle bylo možné v Nasavrkách obdivovat více než 610 kusů paroží na Chovatelské výstavě trofejí za rok 2015, kterou uspořádal okresní myslivecký spolek Chrudim.

„V roce 2015 se ulovilo 640 srnců, 532 srn, 439 srnčat," říká za pořadatele Miroslav Holub s tím, že tyto počty bez několika málo procent splňují plán lovu pro loňský rok. Na Chrudimsku bylo uloveno také například 291 kňourů, 235 bachyň a 862 lišek. „Stav černé zvěře je v našem regionu stabilizovaný. Lokálně ale mohou větší skupiny zvěře působit škody," poznamenává Holub a hned pokračuje:

„V roce 2016 se musíme zaměřit na plnění plánu lovu srnčí zvěře, a to převážně nekvalitních a přestárlých srn. To je největším nedostatkem ve většině mysliveckých spolků. Srnčí zvěř je hlavní zvěří tohoto regionu, a proto s ní musíme hospodařit zodpovědně s cílem zvýšení její kvality, kondice a trofejové hodnoty," poznamenává Miroslav Holub.

Zajímavé i poučné

Nicméně co se kvality trofejí týče, uplynulý rok byl vskutku výjimečný, neboť ani předseda hodnotitelské komise Bohumír Doucha nepamatuje tolik medailí oceněných trofejí za jedno období.

„Medailový srnci bývají tak tři, nyní jich máme přes deset. Na kvalitě trofejí se příznivě podepsala mírná zima, parožení probíhalo za dostatku slunečného svitu, zvěř měla dobrou potravní nabídku a také řada mysliveckých spolků začala kvalitněji a vhodněji přikrmovat," říká Bohumír Doucha, který už trofeje hodnotí od roku 1978.

Během výstavy bylo možné si prohlédnout nejen stovky paroží. O výrobě nožů z damascénské oceli přednášel nožíř Michal Starý, o výživě a přikrmování zvěře hovořil Zdeněk Vala a spisovatelka Jitka Vaňková Přibylová představila své nové knížky, a to například tu s titulem Když myslivcem je žena. Pobavily se i děti, kterým pořadatelé připravili elektronickou střelnici, kdy si mohly zkusit lov na lesní zvěř.