Radnice chce též zahájit jednání se zástupci ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury a Ředitelství silnic a dálnic o zařazení přeložky silnic 1/37 (směr Pardubice) a č. 1/17 (směr Heřmanův Městec, Praha) do plánů strategických staveb ministerstva. Po doplnění této severozápadní přeložky by totiž centrum města přestala brázdit i mnohá auta projíždějící teď přes Chrudim západovýchodním směrem.

Zákon pomohl

Jak připomněl chrudimský místostarosta Jaroslav Trávníček, město je rovněž připraveno pomoci ŘSD s výkupem pozemků nutných ke stavbě další (jihovýchodní čili chrudimsko slatiňanské) etapy obchvatu.

„Zde situaci výrazně pomohlo nedávné přijetí zákona, jenž umožnil navýšení výkupních cen pozemků," dodal místostarosta Trávníček.

Voják se stará…

Město Chrudim není, s výjimkou cyklostezky, investorem žádné ze jmenovaných budovaných či teprve zamýšlených dopravních tepen. Konečné rozhodnutí o jejich výstavbě tak bude vždy náležet někomu jinému.

Radnice se však přesto nesmiřuje s rolí bezradného čekatele. „Voják se stará, voják má," použil v nadsázce známé pořekadlo chrudimský místostarosta Jan Čechlovský, podle něhož by Chrudimští bez soustavného tlaku města snad i teď stále ještě čekali i na výstavbu první části obchvatu. „Takhle ale už vidíme světlo na konci tunelu," konstatuje místostarosta.