V kategorii Mezinárodní cena Egona Erwina Kische obdržela ocenění bývalá vedoucí moravskotřebovského muzea Jana Martínkov, za historické texty o Moravské Třebové, které vyšly ve sborníku. „Jedná se o texty, které byly získány doslova mravenčí prací v archivu. Bylo potřeba projít historické texty v němčině, které byly napsány kurentem," řekl František Žáček, který zpracoval texty, které vycházely pravidelně po jedenáct let v místním zpravodaji. Oceněna také byla čtivost textů, které dokázala historička Jana Martínková předložit čtenářům. Dokázala je seznámit s historií města, architekturou nebo například s významnými osobnostmi města.

Jana Martínková dokázala hledat historickou pravdu 
o životě německé většiny či české menšiny v Moravské Třebové i o odsunu Němců. Zmapovala rovněž osudy židovských rodin. Od roku 1986 až do své předčasné smrti v roce 2015 se starala o sbírky moravskotřebovského muzea. Na svém kontě má řadu knih, publikací a vlastivědných sborníků, které editovala.

Cena Egona Erwina Kische je od roku 1992 udělována českým a slovenským spisovatelům literatury faktu. Patronát má nad cenou Obec spisovatelů a Asociácia organizácií slovenských spisovateľov. Cena je vždy udělována na setkáních organizovaných Klubem autorů literatury faktu.