Ve startovacím bytě, jenž byl tento týden otevřen, mohou žít dva mladí lidé, kteří se i po dovršení věku 18 let rozhodnou zůstat v domově, například z důvodu studia.

„Ze zákona je možné, aby děti ve věku 18 až 26 let zůstávaly v dětském domově. Tréninkovými byty se je snažíme připravit na dobu, kdy budou muset z domova definitivně odejít a starat se o sebe. Proto jsou natolik důležité, jelikož fungují jako přechodová fáze do běžného života," sdělil ředitel holického domova Ondřej Výborný. Mladí lidé se naučí pečovat o domácnost. Vaření, praní i úklid bude již jen na nich samotných. „Budou hospodařit také s vlastním, i když malým rozpočtem," dodal Ondřej Výborný.

Zatím jeden byt pro dva

Holický domov disponuje zatím jen jednou bytovou jednotkou upravenou pro dvě osoby, pro současné potřeby je to dostačující. Má totiž jen dva obyvatele starší osmnácti let.

O samostatné bydlení a také více soukromí už ale projevují zájem i další z dospívajících dětí a je možné, že jeden tréninkový byt v budoucnosti stačit nebude.

„Náklady na rekonstrukci bytu činily 700 tisíc korun s tím, že Pardubický kraj poskytl částku 350 tisíc korun. Zbylou částku hradil domov ze svých zdrojů," uvedl Martin Kiss, vedoucí odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje.

V Holicích fungují dva dětské domovy. Ten druhý je určen pro nejmenší děti od 1 do 3 let. Oba jsou zapojeny do projektu transformace péče o ohrožené děti a mládež. Pardubický kraj je jedním ze dvou krajů, které do tohoto projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vstoupily.

Cíl: Děti v rodinách a u pěstounů

Cílem projektu je postupná změna systému péče o ohrožené děti a snížení kapacity v pobytových zařízeních až o padesát procent.

Celková kapacita dětských domovů zřizovaných Pardubickým krajem je 179 lůžek, aktuální naplněnost je 78 procent. Toto číslo zůstalo během uplynulého roku téměř beze změn. Předpokladem je, že počet dětí umístěných v ústavních zařízeních bude klesat, a to především díky rozvoji terénní práce s biologickými rodinami i rozšiřování pěstounské péče.