Město bude od pondělí až do neděle připomínat Světový den zvýšení povědomí o autismu. Připojí se tak poprvé ke Speciální základní škole v Chrudimi, která se této aktivity zúčastní už třetím rokem.

Na světový den upozorní veřejnost osvícený morový sloup na Resselově náměstí.

„K nasvícení použijeme speciální modrou folii, která bude umístěna na reflektorech mířících na sloup", říká Petr Kopecký, jednatel Technických služeb Chrudim 2000, spol. s r o.

Do aktivit spojených s Dnem autismu se zapojí i dvě chrudimské mateřské školy Sv. Čecha a Strojařů. Světový den zvýšení povědomí o autismu byl ustanoven v roce 2007 na 2. duben. Jeho součástí je kromě různých akcí, jako jsou pochody, konference, semináře či dny otevřených dveří, také mezinárodní kampaň Light it up Blue. Všechny akce spojuje modrá barva, která se týká i nasvícení budov.

Za hlavní příčinu poruch autistického spektra jsou považovány vrozené abnormality mozku. Jedná se o neurologickou poruchu, která se projevuje specificky ve vnímání i chování postiženého. Přesnou příčinu se prozatím nepodařilo odhalit. Předpokládá se, že určitou roli zde hrají genetické faktory, různá infekční onemocnění a chemické procesy v mozku.

Moderní teorie tvrdí, že autismus vzniká při kombinaci těchto faktorů. Autismus se projevuje již v raném dětství, nejdéle do tří let věku.

(ron)