V lesoparku na Dukle, který v současné době prochází kompletní obnovou, se už začalo kácet.

„Celkem by mělo dojít k vykácení asi 130 stromů, které leží v trase obnovovaných nebo nových cest," konstatoval vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča. Zmizí i suché a staré dřeviny, jež by mohly ohrozit bezpečnost návštěvníků lesoparku. Rozhodujícím kritériem kácení tak bude zejména zdravotní stav zdejších stromů. Kromě kácení se bude samozřejmě i vysazovat.

„V severní borové části lesoparku budou vysázeny hlavně duby a provedeny budou i výsadby poloodrostků a odrostků různých dřevin, jako jsou třeba lípa, habr, javor či buk," dodal Miroslav Míča.

Sport i odpočinek

Radovat se mohou i milovníci běhání. Dojít by totiž mělo také na úpravu původních zpevněných cest, ze kterých vzniknou osvětlené běžecké trasy. Instalace lamp však nemá sloužit jen sportovcům. Měla by zajistit také bezpečnější průchod lesoparkem.

Chybět nebudou ani posilovny. „Součástí revitalizace je vybudování dvou venkovních posiloven a jednoho sezení, jež se bude nacházet v blízkosti základní školy Josefa Ressla," podotkla Alexandra Tušlová z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic. Podle náměstka pardubického primátora Jana Řehounka je nová podoba lesního parku projektována tak, aby se lidé v lesoparku cítili jako v přírodě a mohli si oddychnout od okolního městského ruchu.

Celkem by prý měla revitalizace parku trvat pět měsíců. Od pondělí pak bude uzavřena stavbou přilehlá účelová komunikace. Veřejnost by po dobu obnovy lesoparku měla být opatrná.

Pozor na úrazy!

„Prosíme občany, aby byli během rekonstrukce velmi opatrní a do lesoparku nechodili. Při úpravě lesa může dojít snadno ke zranění," uvedl starosta pátého pardubického obvodu Jiří Rejda.