Jan Kašpar
Průkopník české aviatiky se narodil 20. května 1883 v Pardubicích. Vystudoval strojní inženýrství na C. a k. české vysoké škole technické v Praze. První úspěšný let provedl dne 16. dubna 1910, kdy proletěl dvoukilometrovou trasu ve výši 20-25 metrů. Let Pardubice – Velká Chuchle, který jej proslavil, se uskutečnil 13. května 1911. Vzdálenost 121 km překonal za 92 minut ve výšce asi 800 metrů. Zemřel 2. března 1927.

„Den dopravy je akce s celostátním významem. Můžeme si díky tomu připomenout, jak jsou Pardubice důležité pro dopravu. A to nejen historicky, ale i v současnosti. Jan Kašpar učinil z Pardubic kolébku českého letectví," nechal se slyšet náměstek hejtmana Pardubického kraje Jaromír Dušek, který je zodpovědný za dopravu.

Město dopravy?

„Používá se spojení Pardubice – město perníku nebo sportu. Osobně mi chybí ještě spojení Pardubice – město dopravy," dodal Jaromír Dušek.
O tom, že toto spojení skutečně platí, se mohli obyvatelé Pardubic přesvědčit před reálkou i přímo v budově. K vidění byl nejen blériot, ale také posmrtná maska Jana Kašpara, dobové fotografie a plakáty. Se svou prezentací se představily rovněž různé dopravní firmy, jako třeba Dopravní podnik města Pardubic, České dráhy či Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

„Na pódiu pak byla k vidění  módní přehlídka dobových kostýmů pro dámy. Mladé návštěvníky jsme zase chtěli přilákat na koncert skupiny Vypsaná fiXa," konstatovala Zuzana Nováková z tiskového úseku Pardubického kraje.
Výročí ovšem včera neslavil jen Jan Kašpar, ale také společnost nesoucí jeho jméno. Ta vznikla před dvěma roky a snaží se popularizovat českého letce pomocí různých akcí. Lidé, kteří se podíleli na obnově hrobky či jinak podpořili činnost Společnosti Jana Kašpara, mohli v pondělí získat děkovné listy, společnost také udělila několik čestných členství.

Oceněn i pilot Mára

Mezi oceněnými byl třeba zakladatel Muzea Jana Kašpara Martin Kindernay nebo pilot Petr Mára, který zopakoval Kašparův let z Pardubic do Prahy. Právě Kašparův následovník se ale mohl přesvědčit, že v Pardubicích není doprava jen důvodem k oslavě. Na slavnostní předávání cen totiž dorazil později kvůli dopravní zácpě na nadjezdu Paramo. 

Přes obtíže ke hvězdám. Hrob letce Kašpara je po renovaci

Přesně 130 let včera uplynulo ode dne, kdy se v Pardubicích narodil průkopník české aviatiky Jan Kašpar. A při této příležitosti byla veřejnosti poprvé odhalena jeho zrenovovaná hrobka, která se nachází na Městských hřbitovech Pardubice. Na Kašparovu počest nad hřbitovem proletěly gripeny.
Hrobka byla před opravami  ve špatném stavu, proto bylo potřeba pořídit nové betonové základy, a také náhrobní desku. V architektonické soutěži na renovaci hrobky vyhrál návrh Josefa Procházky a Jana Třeštíka. Posuzovala se kreativita a originalita, výtvarná či architektonická úroveň řešení a vhodnost začlenění do prostoru hřbitova.

Per aspera ad astra

Na jednotlivých deskách hrobky se nachází nápis: první český aviatik ing. Jan Kašpar, jména rodinných příslušníků, kteří jsou rovněž v hrobce uloženi, a latinský i český nápis: per aspera ad astra, přes obtíže ke hvězdám. Na kamenné desce je zobrazeno také Kašparovo letadlo.


Oprava vyšla na 360 tisíc korun, přestože původně měla být dražší. Na náklady přispěl Pardubický kraj, Městský obvod V Pardubice i Kašparova praneteř Eva Perrová.
„Je to velká pocta pro mého prastrýce Jana Kašpara. Byla jsem velice dojata, když jsem slyšela gripeny. Kdyby to slyšel on, byl by nadšen," konstatovala Eva Perrová.

Morální vzor

„Kašparovy první letecké pokusy byly spojeny s ohromnou odvahou, nadšením a zapálením pro věc. Jan Kašpar zůstává morálním vzorem i pro dnešní mladou generaci. Jsem velice rád, že při příležitosti tohoto výročí může společnost pojmenovaná jeho jménem předat městu a veřejnosti jeho rekonstruovanou hrobku na znamení úcty k životu a dílu tohoto báječného muže na létajícím stroji," prohlásil  předseda Společnosti Jana Kašpara Jiří Kotyk.
Přínos Jana Kašpara ocenil také starosta pátého městského obvodu Jiří Hájek.
„Pardubice mají spoustu významných rodáků, ale takových, jako byl Jan Kašpar, není mnoho. Proto si nesmírně cením těch, kterým nebylo lhostejné, jak místo posledního odpočinku Jana Kašpara vypadá, a rozhodli se tristní stav hrobky změnit," řekl starosta.

Lenka Štěpánková, Lukáš Dubský