Hřebčín čeká na opravy roky, poprvé se nezdařilo úspěšně podat žádost o evropskou dotaci, pak zase nebyla v pořádku dvě výběrová řízení.
„Už tento týden si firmy začnou přebírat prázdné objekty, připravovat harmonogram zařízení staveniště, jako jsou buňky, předání přípojek a podobně. Příští týden by chtěly zahájit průzkumné práce a začátkem února přípravné stavební práce," nechala se slyšet Lenka Dudová, koordinátorka projektu.

Opční právo

Na projekt s názvem Obnova součástí národní kulturní památky v Kladrubech nad Labem je v Integrovaném operačním programu vyčleněno necelých 300 milionů korun.
Tolik peněz ale hřebčín ani potřebovat nebude. Stavební práce budou stát včetně daně z přidané hodnoty 205 milionů korun, celková cena zahrnuje i opci na další rekonstrukce. Opční právo nebylo předmětem tendru a čítá opravu střechy zámku, střechy kostela, kanalizaci zámku, rekonstrukci kaple a opravu porodny a stáje hřebců.

Zakázku vyhrálo Sdružení Hřebčín, které spojuje společnosti CGM Czech, VP Procházka, ReonArt a Klement. Cenové nabídky ostatních čtyř uchazečů nebyly o moc vyšší. „Cena nás nepřekvapila, pohybuje se těsně nad hranicí mimořádně nízké nabídkové ceny. Máme vyjádření odborníků z komise, že za nabídkovou cenu v jednotlivých položkách lze dílo zhotovit v požadované kvalitě," řekla Lenka Dudová.

Dá se to stihnout?

Opravy musí být hotové do konce letošního roku, jinak hřebčínu hrozí, že ztratí na dotaci nárok, nebo bude muset část dotace vrátit. Podle posudku odborníka z Českého vysokého učení technického lze opravy 17 objektů a tří volných prostranství v termínu stihnout. Hřebčín si při zadání výběrového řízení vymínil, že firmy v poslední době musely mít alespoň stovku zaměstnanců a kvalifikované restaurátory. Hřebčín také přijal dva zaměstnance, kteří budou kontrolovat harmonogram i kvalitu prací.
„Znalecký posudek stanovuje harmonogram poměrně přesně, podle jednotlivých budov, profesí a počtu lidí. V některých fázích výstavby tu bude 150 až 200 dělníků. Přijatí zaměstnanci budou kontrolovat časové i finanční plnění," doplnila Lenka Dudová.
Pro hřebčín znamená úspěšné uzavření tendru význačný posun.

První výběrové řízení vykazovalo nedostatky a muselo se zrušit, druhé řízení vyšetřuje policie kvůli tomu, že bylo údajně zmanipulováno. Policie dosud obvinila devět lidí včetně manažerů stavebních firem a bývalé zaměstnankyně hřebčína. Kromě toho kriminalisté zkoumají výběrové řízení na projektanta oprav provizorních stájí. Obvinění čelí i bývalý ředitel kladrubského hřebčína Jiří Jehlička, který podle vyjádření policie ovlivnil výběr projektanta.