Podle našich informací je možné, že projekt částečně využije simulátory  v Centru leteckého výcviku v Pardubicích provozovaného státním podnikem LOM Praha. K tomu prý ale povede ještě dlouhá cesta.


Odpůrci pardubického letiště však nemusí zoufat, role zdejšího vzdušného přístavu by prý v tomto případě měla být minimální.
Na summitu ve Washingtonu bylo vrtulníkové výcvikové centrum NATO prohlášeno za jednu z několika priorit, ve které by  vedoucí roli měla hrát Česká republika, konkrétně ministerstvo obrany. Nepadlo však ani slovo o podniku LOM Praha, o jeho Centru leteckého výcviku či městu Pardubice.

„Je ale v zájmu ČR jako vedoucí země projektu, aby v projektu byly využity kapacity státního podniku LOM Praha, zejména Centra leteckého výcviku v Pardubicích. To by však automaticky neznamenalo nárůst provozu na letišti v Pardubicích, protože nejdůležitější kapacitou pro projekt jsou umístěné letové simulátory a prověřená metodologie výcviku a nikoliv samotné letiště," uvedl Andrej Čírtek z tiskového oddělení LOM.

Na půdě Aliance však zbývá učinit k realizaci projektu několik důležitých kroků, např. podepsání tzv. Letter of Intent (dopis deklarující podporu a spolupráci na projektu) a dojednání tzv. Memorandum of Understanding (dohoda stanovující principy projektu a jak se na něm podílí členské státy NATO).

Centrum pro zkušené piloty

Výcvikové centrum by bylo zaměřeno zejména na rozvoj zkušených pilotů, kteří nepotřebují trénovat letištní okruhy, ale spíše výsadky a manévry v terénu blížícímu se reálnému bojišti, které by se prováděly mimo prostory pardubického letiště a pardubického regionu. Kvůli pestrosti výcviku, a také napodobení různých klimatických a geografických prostředí, by se letecký výcvik odehrával zejména ve vojenských prostorech v České republice, na Slovensku, v Chorvatsku a dalších zemích NATO.

Že by se zmíněný projekt pardubického letiště nijak zásadně nedotkl, potvrdil i šéf LOM. „Případný vznik mezinárodního výcvikového centra nevyžaduje výstavbu nové infrastruktury na pardubickém letišti. Cvičící personál by byl ubytován v hotelech ve městě. Kapacita učeben a kanceláří je dostačující. Uvažuje se o rozšíření simulačního centra o taktický simulátor, který umožní procvičovat vrtulníkovým posádkám různé scénáře misí," uvedl generální ředitel LOM Praha Roman Plánička.