Svědčí o tom i usnesení lichkovských zastupitelů z 23. května, na němž se problematikou zabývali. „Na pořadu dne" téma zřejmě bude i v Mladkově.
„Pardubický kraj vydal zamítavé stanovisko ke změně územních plánů Lichkov č. 2 a Mladkov č. 3. Plochy, na kterých by měly stát větrné elektrárny, jsou nadmístního významu, tudíž spadají do kompetence krajského úřadu," vysvětlil mladkovský zastupitel Ivan Bok a přidal svůj názor: „Kraj vráží miliony do výstavby sjezdovek v Červené Vodě a Dolní Moravě, tak nenechá hyzdit Orlické hory." Za pravdu mu dává odpůrce větrníků Josef Urban: „Výstavba větrných elektráren je v rozporu se zásadami územního rozvoje kraje."

Radit má člověk spjatý s investorem

Ivan Bok zároveň upozornil na reakci Lichkovských. Pro náročnost legislativy a časové vytížení starosty byl jeho poradním zástupcem v otázce změny územního plánu určen Vít Kosina ze společnosti Archa – inženýrská agentura, a. s., kde je předsedou představenstva. Bez zajímavosti není, že je zároveň spjatý se  společností Synergion, pro niž jsou změny plánů klíčové. Je v dozorčích radách společností Synergion Mladkov a Synergion Hraniční vrch.