Neznámý muž lákal žáka prvního stupně do svého vozu s nabídkou odvozu domů. „Žák reagoval příkladně. Otočil se a utíkal tam, kam měl od začátku namířeno," sdělil ředitel školy Jiří Sehnal. Protože jde o případ, který nelze brát na lehkou váhu, vedení ihned informovalo všechny rodiče. „Vyrozuměli jsme policii, poskytli jim k analýze kamerové záznamy okolí naší školy a s žáky jsme znovu probrali zásady chování a bezpečnosti při kontaktu s cizími lidmi. Budu rád, když toto téma s dětmi proberete i Vy," napsal ředitel školy ve sdělení rodičům.

Podobný případ se údajně stal i o dva dny později na autobusovém nádraží. „Vedení jedné svitavské školy se na nás ve čtvrtek obrátilo v souvislosti s informacemi o pohybu muže, který měl oslovit dva nezletilé žáky školy a nabízet jim bonbon a svezení ve vozidle. Nám se ovšem podařilo zjistit, že informace poskytnuté jedním ze žáků se nezakládaly na pravdě. Ve druhém z případů se dosavadním šetřením výskyt podezřelého muže v daném místě a čase prozatím nepotvrdil," uvedla mluvčí svitavské policie Anna Štegnerová. Policie se případem nadále zabývá. „Víme, že při nahlášení takových skutečností může dojít k nedorozumění či falešnému oznámení. Při posuzování vhodnosti řešení takových situací máme vždy prioritně na zřeteli bezpečnost žáků a otevřenost v komunikaci vůči rodičům," dodal ředitel Jiří Sehnal. Obyvatelé Svitav si zprávu předávají i prostřednictvím sociálních sítí a šíří ji dále. Ať už je skutečnost jakákoliv, prevence není nikdy zbytečná.