V Pardubickém kraji jsou celkem tři lůžková zařízení pro akutní a následnou péči v oboru psychiatrie. Kromě Svitav se nachází ještě v Pardubicích a Žamberku. Počet lůžek byl však mnohem nižší, než bylo potřeba. Podle statistiky musí být více než polovina pacientů hospitalizována v jiném kraji.

Rozšířená kapacita

Dosud mělo oddělení pětadvacet lůžek. Nyní objekt nabízí třicet lůžek v otevřeném oddělení. Uzavřený blok obsahuje dalších pětadvacet míst. Zde budou hospitalizováni pacienti s těžšími psychickými poruchami, kteří mají sebevražedné sklony a mohli by být nebezpeční sobě i okolí. To ale není vše. „Nově bude otevřený stacionář. Léčba v něm patří do ambulantní formy léčby. Zahrnuje práci v psychoterapeutické skupině, různé formy relaxací a pracovní terapii," uvedla mluvčí nemocnice Zdenka Hanyšová Celá.

Projekt začal ještě za doby bývalého ředitele nemocnice Pavla Havíře, který je teď předsedou představenstva. Dokončil ho stávají ředitel Pavel Kunčák. Zhruba stomilionový projekt byl dotovaný z finančních prostředků Evropské unie a Pardubického kraje. „Chceme zlepšit kvalitu života našich pacientů. Naším cílem je komplexní psychiatrická péče zahrnující krizovou intervenci, léčbu ústavní, ambulantní, i formou stacionáře a psychoterapeutických skupin," uvedl bývalý ředitel nemocnice Pavel Havíř.

otevření nového psychiatrického oddělení se uskuteční 16. února za přítomnosti zástupců vedení kraje a Nemocnice Pardubického kraje, starostů a dalších hostů. Veřejnost si nové prostory může přijít prohlédnout na dnech otevřených dveří, které se uskuteční 19. a 20. února mezi desátou a sedmnáctou hodinou.

opustilo historickou budovu bývalého kláštera redemptoristů začátkem loňského roku. Nyní se bude moci vrátit do modernějších prostor v novém pavilonu. V historické budově se změnily dispozice místností. Byly doplněné stropy, opravená je i podlaha půd. Bývalý klášter dostal také nová okna.