Výjezdy, ošetřování i samotná péče není zadarmo. Mnohdy se léčení zvířat neobejde ani bez operací, které stojí i několik tisícovek. Kdo náklady zaplatí? „Každá obec je ze zákona povinná postarat se o chráněné živočichy, které se na jejím území vyskytují. Je tedy jejich povinností zajistit jim v případě potřeby péči," uvedl vedoucí záchranné stanice Josef Zelený. Samy obce ale toto oprávnění nemají, proto jsou tu odborníci v záchranné stanici. „Jsme držiteli všech zákonných výjimek a povolení k provozování stanice," upřesnil Josef Zelený. Mají tedy všechna oprávnění pro záchranu a péči o chráněné živočichy.

Nepřispějeme

Obce, na jejichž území pracovníci stanice pro poraněné zvíře jedou, běžně přispívají na provoz. „Nechceme po nich statisíce, stačí i tisíc korun, které by pokryly náklady," sdělil vedoucí stanice. Letos ale některé z nich příspěvek dát nechtějí. Jaký mají obce důvod? Brání se tím, že stanice dostala čtvrt milionu od Svitav a to by mělo stačit.

Pravda je ale někde jinde. K mylné informaci dopomohl zápis ze zasedání svitavského zastupitelstva. V něm se uvádí, že město poskytlo Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Zelené Vendolí investiční dotaci ve výši 240 tisíc korun na přístavbu a stavební úpravy stodoly, kde budou umístěné kotce pro psy. To  ale není tak úplně pravda.

Střecha na útulku

Útulek pro psy ve Vendolí v prostorách záchranné stanice je, a to už od roku 2004. „Kotce byly při zřízení útulku zastřešené pomocí lehké dřevěné konstrukce a laminátových desek. Toto zastřešení je s ohledem na jeho provizorní provedení a stáří v havarijním stavu a nesplňuje odpovídající ochranu umístěných psů před deštěm a sněhem. Z tohoto důvodu jsme zvážili nápravu," uvedl Marek Antoš, vedoucí svitavského odboru životního prostředí. A tak řemeslníci za zmíněné peníze udělají střechu nad psím útulkem, který patří městu Svitavy, ale je na pozemku stanice.

Zvířecí záchranáři budou i nadále pečovat o zvířata, a to i v obcích, které nepřispěly. Bude to ale na úkor těch ostatních. Na webu záchranné stanice jsou uvedené obce, které stanici podpořily. Pracovníci stanice vypsali ale i ty, které finanční podporu chráněných zvířat  odmítly.