Součástí celého projektu je i výstavba nového kanalizačního řadu v ulici Bezručova a dále rekonstrukce sedmnácti stávajících kanalizačních řadů v patnácti ulicích ve městě Svitavy. Celkem by mělo být vybudováno více než tři a půl kilometrů nové kanalizační sítě. Dokončená je zatím rekonstrukce o celkové délce tisíc devatenáct metrů za cenu více než dvanáct milionů korun bez DPH.

Neodpovídá plánům

V současnosti se zahajují práce na ulicích Národního osvobození a Pavlovova. V plánu bylo začít i na ulici Uzavřená, ovšem v té se vyskytl problém. „Potrubí Studeného potoka a dešťové kanalizace je ve skutečnosti jinak, než je zakresleno v plánech. Hledáme technické řešení. Patrně bude muset být stoka o padesát metrů prodloužená tak, abychom se byli schopni napojit na stávající kanalizaci. Proto na ulici Uzavřená dojde k mírnému zpoždění prací," vysvětlil vedoucí svitavského odboru životního prostředí Marek Antoš.

Doposud už odbor musel řešit několik podobných technických problémů. Díky této nepředvídatelné situaci, že stávající kanalizace a ostatní inženýrské sítě neodpovídají zákresům jejich provozovatelů nebo zákresům z grafického informačního systému v technické mapě města, se náklady zvýšily o jeden a půl milionu korun.

Úprava povrchu

Některým lidem se nelíbí, že po skončení prací není hotová i finální úprava povrchu. „Termín dokončení rekonstrukce je naplánován na listopad letošního roku. Museli jsme začít již v zimním období, kdy nefungují betonárky, takže není možné provést konečné úpravy. Jsou tedy odloženy na měsíc duben a květen," sdělil Marek Antoš.

Dalším problémem je, že není možné zkoordinovat tuto akci s obnovou přípojek vlastníků domů. „Snažíme se jim dát prostor na jejich opravu. Ale protože celkový termín dokončení je pro nás šibeniční, odsunuli jsme termín těchto oprav nevyhovujících přípojek až na příští rok," dodal vedoucí odboru životního prostředí.

O plánovaném postupu prací na jednotlivých ulicích jsou vlastníci dotčených domů informováni na samostatných pracovních schůzkách.

Celkové náklady stavebních prací jsou přes čtyřicet dva milionů korun. Městu se podařilo zajistit spolufinancování formou dotace ve výši téměř dvaceti devíti milionů korun ze Státního fondu životního prostředí.

Nové chodníky

V plánu je i rekonstrukce nevyhovujících chodníků a komunikace. Zásadní se uskuteční na ulici Edvarda Beneše, kde je rekonstrukce kanalizace i plynu již provedena. „Tvoříme projektovou dokumentaci na kompletní úpravu chodníků včetně bezbariérovosti," sdělil místostarosta Svitav Pavel Čížek.