Nyní na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správě Pardubice projednávaly zainteresované strany projektovou dokumentaci. U Šedivce se kříží silnice I/11, II/360 a III/31216. „Na jednání byl odsouhlasen koncept řešení okružní křižovatky. Generální projektant prověří, zda je nutná před nově upravenou křižovatkou instalace přibližovací řady světel veřejného osvětlení. Pokud ano, vznikly by tak neúměrné investiční náklady a ŘSD ČR pak odmítá takovou úpravu realizovat i z důvodů neúměrně vysokých nákladů provozních," informoval Orlický deník vedoucí provozního úseku ŘSD, Správy Pardubice Jiří Hostaša.

Do nákladů za provoz veřejného osvětlení v místě, kde již není žádná zástavba, by bylo nutné přičíst nejen náklady za elektrický proud, ale i pravidelné revize nebo opravy osvětlení. „S výsledkem průzkumu seznámí generální projektant ostatní účastníky výstavby na dalším jednání," dodal Jiří Hostaša.

Osvětlení křižovatky

Schůzky se zúčastnil i letohradský starosta Petr Fiala, kterého dopravní situace na Šedivci nenechává klidným. Opatření pro bezpečnější provoz, například vybudováním kruhového objezdu, navrhoval ještě před tím, než padlo rozhodnutí Ředitelství silnic a dálnic ČR. Provedení stavebních úprav požadovala po vlastníkovi komunikace i Policie České republiky. „Pokud by muselo být osvětlení na všech příjezdových komunikacích ke křižovatce, obávám se, že vzhledem k vysokým provozním nákladům by projekt okružní křižovatky pro investora nebyl realizovatelný. Pokud se prokáže, že by zde osvětlení být nemuselo, ŘSD přislíbilo realizaci projektu. Ta by pak přicházela v úvahu v roce 2017. Za důležité již pro tuto letní sezonu považuji provizorní bezpečnostní úpravy příjezdu po vedlejších krajských silnicích od Letohradu a Nekoře, což má učinit Správa a údržba silnic Pardubického kraje," uvedl k jednání Petr Fiala.

Na kruhové křižovatky se názory různí, mají své příznivce, ale i odpůrce. „Vím, že současná křižovatka je prostorná, a to je možná taky část problému, včetně rozjezdu od Šedivce na Pastviny, který je částečně do kopce. Pro mě je rozhodujícím hlediskem, že pokud by kvůli nepozornosti jednoho z řidičů do sebe auta narazila, součet rychlostí na okružní křižovatce nebude tak velký, jako by byl nyní," dodal letohradský starosta. I když na hlavní komunikaci je v tomto místě rychlost jízdy omezena na sedmdesát kilometrů za hodinu, ne všichni řidiči ji dodržují.
Silničáři mezitím pracují na projektu dočasných opatření, která by prozatím měla zlepšit bezpečnostní situaci na Šedivci.