Jednalo se o muže z Chrudimska, který byl viditelně pod vlivem alkoholu a bez orientace. Nebyl schopen se podrobit orientační dechové zkoušce na alkohol, proto ho hlídka převezla do chrudimské nemocnice. Tam lékař rozhodl o jeho převezení a následném umístění do Protialkoholní záchytné stanice v Pardubicích. Jelikož se muž začal chovat agresivně a snažil se napadat hlídku, museli strážníci použít donucovací prostředky, včetně služebních pout. Personálu záchytné stanice byl muž předán v pořádku před půlnocí.

(mpcr)