Během letních měsíců restaurátoři barvy a vůbec celé plátno tak, aby starobylá památka vydržela další staletí. Tyto práce si vyžádají 450 000 a muzeum ji zaplatí bez ohledu na výsledek veřejné sbírky.

„Část peněz jsme získali z darů a dotací, ale zbytek dofinancujeme z vlastního rozpočtu. Čím více peněz se nám podaří ve veřejné sbírce vybrat, tím více budeme moci investovat do restaurování dalších předmětů a výstav," poznamenává ředitelka Habartová.

Vedení muzea naplánovalo na čtvrtek 30. června benefiční koncert s výmluvným názvem Opona žije!. Ten se uskuteční ve schodišťové hale Regionálního muzea v Chrudimi od 17:00.

V podání smíšeného pěveckého sboru Salvátor pod vedením Tomáše Židka zazní písně Bedřicha Smetany nebo Aloise Hniličky, tedy z doby, kdy secesní opona zdobila jeviště chrudimské divadelní scény v druhé polovině 19. století.

Když hudba ustane, kurátorka výtvarných sbírek Iva Kopecká posluchačům popíše historii opony i výjev Libuše věštící slávu Prahy, od Jana Kokeše.

Klára Habartová na závěr představí všechny osoby a instituce, včetně Pardubického kraje, ministerstva kultury a města Chrudimi, které se na opravách finančně podílely.
Nicméně koncertem veřejná sbírka neskončí. Až do konce října bude možné přispívat do kasiček umístěných v chrudimském informačním centru a v muzeu samotném, nebo posílat peníze na transparentní účet 107 – 9991200257 / 0100.

Když se opona vrátí z restaurátorské dílny, měla by být umístěna v chrudimském divadle, aby dál sloužila svému účelu.