„Ve Zhoři byla zhotovena nová příjezdová komunikace od obecního domu v hodnotě 322 tisíc korun a dalším úsekem, kterému byla věnována pozornost, je komunikace ke Svaté Anně. Náklady na její opravu dosáhly 687 tisíc korun. Nový asfaltový povrch bude zhotovený v části Skuteč – Vagony, a to nákladem 322 tisíc korun. Součtem tedy dojdeme, pouze za investice do komunikací, k částce 1,86 milionu korun," připomněl Pavel Steiner z oddělení majetku a investic MěÚ Skuteč. Zahájeny byly též práce na zhotovení nového chodníku ze zámkové dlažby, která nahradí již nevyhovující povrch z asfaltu v ulici Dr. Znojemského a začala též oprava chodníku v Přibylově. Mezi připravenými díly úředník uvedl například i výstavbu chodníku mezi mostem a prodejnou v místní části Radčice.