V Pardubickém kraji ročně umírá více než pět tisíc lidí. Některé rodiny využijí pro důstojný odchod svého blízkého nabídku služeb hospice v Chrudimi (přibližně 400 ročně), některé to zvládnou doma s pomocí domácí hospitní péče, kterou poskytují charitní nebo jiná občanská sdružení. Jsou to především charity z Pardubic, Ústí nad Orlicí, Poličky a Litomyšle, které ročně doprovodí kolem 500 umírajících. Mnoho lidí umírá také v domovech pro seniory, nebo v léčebnách dlouhodobě nemocných.

Někteří příbuzní si netroufnou vzít poslední chvíle člověka do svých rukou a pacienta nechávají až do závěrečných chvil v nemocnici a spoléhají na to, že o něj bude postaráno, i když už nelze léčit. Takových pacientů je v našich nemocnicích akutní péče ročně přibližně 2400. Tady nastupuje prostor pro paliativní medicínu, tedy takovou, která pomáhá tlumit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Tato péče zatím není v našich nemocnicích běžná.

„Na některých pracovištích je tato péče ohleduplnější a propracovanější než jinde, a rádi bychom příklady dobré praxe rozšířili na všech pět míst v kraji a postupně i na všechna oddělení, kterých se to týká," uvádí Roman Línek.

V závěru loňského roku zorganizoval tým Přátelské nemocnice první semináře k paliativní péči a takzvané psychoterapii důstojnosti při umírání. „Spolu s kolegy a kolegyněmi jsme vytipovali pár věcí, které nám vadí a jdou změnit hned a skoro nic nestojí. Další cíle jsme zařadili do dlouhodobějšího projektu," říká Světlana Jeřábková. Ta chce například zlepšit spolupráci s rodinami, třeba aby se podle zájmu mohly se svými blízkými v klidu rozloučit.

Právě proto hledají nyní nemocnice podobné prostory, jako má Orlickoústecká nemocnice, které mohou sloužit k duchovním účelům právě v těchto případech. V Ústí tomu říkají Prostor klidu. „V Litomyšlské nemocnici jsme se domluvili s panem primářem interního oddělení, že taková místnost vznikne v přízemí rekonstruované budovy. Tam bude v budoucnu přestěhována i léčebna dlouhodobě nemocných," říká Světlana Jeřábková.

Pardubický kraj podpořil program Přátelské nemocnice v minulém týdnu částkou 2,5 milionu korun. „Část z toho půjde také na paliativní péči a na pořízení moderních pomůcek pro pacienty s demencí a v závěrečném stádiu života," řekl Línek. Pacienti například dostanou do pokojů nástěnky, na rodinné fotografie a osobní obrázky. Ošetřovatelky jim nabídnou vedení deníčků osobních vzpomínek a vzkazů pro jejich blízké. Nemocnice chtějí pořídit i takzvané terapeutické panenky. „Nabízíme je klientům s onemocněním demence. Pomáhají nám při zklidnění i uplatnění jejich potřeby dotyků a objímání, kterých se jim nedostává," chválí si je ředitelka Danuše Fomiczewová z Domova u fontány v Přelouči.

Ideálním stavem v oblasti paliativní péče by bylo, kdyby ve všech nemocnicích byli odborníci z řad lékařů i ošetřovatelského personálu na tuto problematiku. „Ne každý si v životě zlomí nohu, ale každý budeme jednou umírat," konstatoval na závěr Roman Línek.