Devadesát tři procent dětí před vstupem do první třídy navštěvuje aspoň rok mateřskou školu. Stát se nyní rozhodl, že do školek dostane i zbývajících sedm procent a jde na to zákonem.

Pedagogové se obávají, že jim to přinese jen další byrokracii a dohady s rodiči, kteří z osobních či finančních důvodů prostě nechtějí svého potomka do mateřské školy posílat. „Direktivní přístup nepovažuji za nejlepší. Sociálně nezvýhodnění, kterých se problém zejména týká, jejichž děti při nástupu do školy neznají barvy, mají potíže s grafomotorikou a další problémy, tak ti je stejně nebudou do školky vodit, jen je tam přihlásí. A pak už stačí pouze dvakrát do roka dorazit na přezkoušení," uvedl ředitel Pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích Jiří Knoll.

„Stát něco vymyslí a nepřipraví pro to podmínky. Ta narůstající byrokracie a další povinnosti se zvládnout dají. Když nám sem nebudete posílat děti," vzkázala politikům ředitelka Mateřské školy Zvoneček v Pardubicích Lenka Klasová. Trápí ji, že na zájem dítěte se zapomíná. „Nikde jsem se ještě nedozvěděla, kolika dětí se budou nová opatření týkat. Očekávám, že i v rámci celé České republiky to budou jen stovky, ale zaměstnají se tím tisíce jiných lidí," dodala Klasová. Obává se střetů s rodiči, které stát donutí posílat potomky do školky navzdory jejich přesvědčení. Může dojít ke zhoršení atmosféry v celém zařízení.

Rodiče předškoláků neplatí školné, ale stravné k úhradě zůstává. „Může se stát, že rodiče na protest anebo z finančních důvodů nezaplatí, ale já nebudu mít možnost tyto děti vyloučit, jak to můžeme udělat v jiných případech, když chybí platba za tři měsíce," uvedla ředitelka. Už nyní školka kvůli rodičům v hmotné nouzi, z nichž ne všichni se v ní prý skutečně nachází, přichází ročně o 40 tisíc korun. Tyto peníze školce nikdo nenahradí a spolknou zisk z doplňkové činnosti, například z pronájmu prostor.

Z praxe psycholožky
„Pobyt v mateřské školce je pro děti určitě přínosný. Především mají možnost zde naplnit svoji přirozenou potřebu kontaktu s vrstevníky. Docházení do školky jim také významně pomůže při nástupu do školy, neboť již mají zkušenost s tím, že jsou určitou část dne bez rodičů. Naučí se respektovat jiného dospělého, naučí se vycházet s ostatními dětmi, získají požadované dovednosti a znalosti a především si zvyknou na vzdělávací systém jako takový," říká psycholožka Základní školy Bratranců Veverkových v Pardubicích Eva Čermáková.
A co připravenost prvňáčků na vstup do školy? „Někdy je opravdu vidět rozdíl mezi dětmi, které navštěvovaly MŠ a které ne. Největší nedostatky bývají v jejich sociálních dovednostech. Dítě, které není zvyklé poslechnout jiného dospělého, než je jeho rodič, není zvyklé fungovat ve větším dětském kolektivu, případně má problém vydržet několik hodin bez přítomnosti blízké osoby, má během prvních týdnů ve škole velké problémy. Ty se pak odráží na jeho vztahu ke škole a prolínají se do celého vzdělávacího procesu," uvádí Eva Čermáková, ale dodává, že hlavním faktorem je celkový přístup rodičů. Nejvíc chybí školka dětem z prostředí, kde se jim rodiče příliš nevěnují nebo mají ve výchově nějaké nedostatky.