Aleš Nekvinda se však nevzdal a začal s nemocí úporně bojovat. Po dlouhých letech v různých rehabilitačních zařízeních a lázních se nakonec dočkal léčby, u které sám cítí, že mu velice pomáhá.

Nová léčba

„V médiích proběhla informace, že v lázních Klimkovicích zvedli novou metodu léčby, která by mi měla v mé nemoci pomoci. Léčba zatím probíhala jen u pacientů do osmnácti let, ale od ledna minulého roku se začala používat i u dospělých pacientů s názvem Klim therapy 18+. Vše se provádí ve speciálním obleku," uvádí Aleš Nekvinda.

Speciální oblek výrazně zvyšuje terapeutický účinek neurofyziologických cvičení na poškozený nervový systém, ulehčuje nácvik motoriky jako sezení, stoje, chůze apod. Díky tomuto obleku je nácvik pohybových aktivit a terapie daleko jednodušší, plynulejší a vyžaduje méně úsilí.

Oblek obsahuje systém podpůrných prvků, které jsou vzájemně pospojovány elastickými pásky a prvky sloužící pro korekci dolních končetin a trupu, držení hlavy v prostoru a dalších pohybových funkcí.

Toto způsobuje adekvátní terapeutický účinek na struktury centrálního nervového systému, které jsou odpovědné za motoriku a schopnost dorozumět se.

Boj neustává

„Tuto léčbu jsem podstoupil v létě a opravdu mi pomáhá. Musí se však opakovat několikrát a je velice nákladná. Zdravotní pojišťovna tuto terapii neproplácí, a proto jsem nucen si hledat sponzory a nadace jako jiní takto postižení pacienti," doplňuje krounský vozíčkář.

Aleš Nekvinda se proto obrátil na Konto BARIÉRY, které pomáhá handicapovaným občanům se plně zařadit do společnosti. Na další klimkovickou terapii se zatím podařilo vybrat 26 658 korun, avšak podstatná částka, téměř 71 tisíc stále ještě zbývá.

Dárci mohou zaslat svůj příspěvek na číslo účtu: 777777222/0800, variabilní symbol: 790415, specifický symbol: 790415.

„Budu vděčný za každý sponzorský dar," dodává vozíčkář Aleš Nekvinda.

LUKÁŠ VANÍČEK