Dvojice policistů visí na laně pod železničním mostem 
v Sopotnici. Zatímco jeden se spouští dolů, kolega na druhé straně právě s pomocí lezeckého vybavení stoupá směrem opačným. A znovu dokola.

„Jde o výcvik. Ten je zaměřen na prohloubení znalostí policejních lezců, kteří jsou členy pořádkové jednotky Pardubického kraje a zároveň je i seznamovací pro velitele jednotlivých družstev pořádkové jednotky, aby se dokázali vypořádat se situací při pátracích akcích," říká pro Deník Kurt Steffek, vedoucí cvičení a velitel pořádkové jednotky Ústí nad Orlicí.

KVŮLI PÁTRÁNÍ

Policisté si vybrali ocelový železniční most v Sopotnici. Ten nabízí jak volnou hloubku, tak i ostré sklony okolních svahů a tedy ideální cvičný terén.

„Policisté pořádkové jednotky Pardubického kraje jsou nasazováni na plošné pátrací akce v terénu. Při nich mohou narazit na potřebu dostat se do rokle, prohlubně nebo zdolat šikmou plochu. Musí si tedy osvojit základy bezpečného pohybu v takovém terénu," dodává Kurt Steffek.

ŠIKMÁ PLOCHA

V případě pátrací akce 
v nepřístupném terénu by do takové oblasti byli samozřejmě poslání především policisté vyškolení jako lezci. „Pokud by nebylo zbytí a šlo o ohrožení zdraví či života, musí si umět poradit i ostatní. Právě proto si tu ukazujeme i třeba techniky jištění lanem pro zdolání prudkého srázu, které kromě lana nevyžadují speciální lezeckou výstroj," vysvětluje Kurt Steffek.

Policisté pořádkové jednotky Pardubického kraje už při pátrání tyto postupy vyzkoušeli několikrát. Většinou při slézání do roklí.

V policejní pořádkové jednotce je vyškolených pět lezců a jeden instruktor, který je má na starosti.

Školení policejních lezců se koná každý rok. Pro nové lezce pak slouží seznamovací výcviky.