Žulové desky zarostly větvemi kdysi okrasných stromů a keřů a místo, které mělo strážit paměť, jakoby samo upadlo v zapomnění. Proto vedení města využilo šanci získat na obnovu podobných památek dotaci z Ministerstva obrany, aby se pietnímu místu navrátila náležitá důstojnost.

Mládeži na očích

Kde se tu pomník vůbec vzal? Vše začalo v červenci roku 1935, kdy se obecní rada rozhoupala k pořízení pomníku padlým vojákům z první světové války. Zřejmě pod tlakem dvacátého výročí od vypuknutí války, jež proběhlo rok před tím. Uctění památky obětí první světové války v druhé polovině třicátých let bylo na rozdíl od okolních měst a obcí dosti opožděné. K celé akci byl zřízen tzv. komitét, který rozhodl, že deska z leštěné švédské žuly se zlacenými jmény vojáků bude umístěna na čestném místě ve vestibulu tehdejší měšťanské a obecné školy. Přáním bylo, aby „mládež po všechny věky měla stále na očích jména těch, kteří položili životy, aby jimi vykoupili osvobození naší vlasti". V krátké době tří měsíců došlo k realizaci návrhu a 28. října 1935 mohl být památník slavnostně odhalen. Podstavec ze šedé slezské žuly nesl desku se jmény padlých a názvy nejslavnějších legionářských bojišť. Vše uzavíraly reliéfy legionářů provedené ze zeleného serpentinu.

Jen číslovka 46

V období nacistické okupace musel být pomník zakryt a později odstraněn, aby nebudil vlastenecké a odbojové myšlenky, ale naštěstí nedošlo k jeho zničení, tak jako na mnohých jiných místech. Po osvobození se začalo jednat o pomníku obětem druhé války. Na jeho postavení stačila mnohem kratší doba jen tří let od skončení krveprolití. Stalo se tak 11. července 1948 a oba pomníky byly umístěny společně na místě před budovou základní školy v Komenského ulici. Po delší době došlo k úpravě okolí v podobě nízkého kovového oplocení a chodníčku. Pomník obětem druhé světové války tvořila hrubě opracovaná deska ze skutečské žuly, která nesla jednoduché věnování a symbolickou trnovou korunu obepínající číslovku 46 tedy celkový počet padlých a umučených spoluobčanů z Luže.

Restaurování památníků spočívá v jejich základním mechanickém a chemickém očištění, fixaci odlomených částí a jejich plastické retuše. Celý pomník musí být nově uchycen, protože ocelové kotvy zkorodovaly. Samozřejmě také proběhne oprava nápisů a jejich vyzlacení. Důležitou změnou projde zejména deska vztahující se k druhé světové válce. Za pomoci archívních materiálů se podařilo dohledat jména deseti mužů, kteří za svoji odbojovou činnost zaplatili životem a také jména 36 lužských židů zavražděných během holocaustu. Všichni budou na pomníku vyjmenováni, protože není jediný důvod schovávat je za anonymní číslovkou. Celkový vzhled obou spojených pomníků nebude jinak změněn. Úpravou projde okolí, neboť dosavadní oplocení je „dožilé" a bude nahrazeno sloupky s řetězy, dle návrhu restaurátora památníku Aleše Košvance.

Slavnostní odhalení

Instalace na původní místo proběhne do konce listopadu a slavnostní odhalení je předběžně plánována na 10. prosince, kdy si připomínáme Mezinárodní den lidských práv. Účast a krátký příspěvek již přislíbil Emil Voráček, z Historického ústavu Akademie věd ČR a Michal Štorek ze Státního oblastního archivu v Chrudimi. (bn)