„Pro Svitavy je doprava skutečně klíčová. S panem starostou jsme probírali celou řadu témat, které jsem připraven aktivně řešit. Zaujalo mě, že státní policie nechce městu umožnit vybudovat přechody na městem vytipovaných místech. Problematická komunikace mezi městem a dopravní policií rovněž komplikuje měření rychlosti vozidel. Městská policie má možnost měřit rychlost ve vybraných úsecích po dohodě s dopravní policií, nicméně radní Svitav si stěžují, že nemohou provádět měření na nebezpečných úsecích města," řekl Martin Kolovratník a dodal: „Myslím si, že je to věc, kterou musíme změnit a rád jí pomůžu."

O sporu kvůli měření rychlosti ve vytipovaných ulicích jsme čtenáře již 
v minulosti informovali. Do uzávěrky tohoto vydání se od představitelů Policie České republiky nepodařilo získat nové vyjádření k tomuto tématu. Dalším bodem diskuze byla problematika dlouho plánovaného městského obchvatu, jehož výstavbu brzdí změny v zákonech.

„Jde především o to, že se znovu musí projednávat posouzení vlivu na životní prostředí liniových staveb. Myslím si, že je to 
z hlediska legislativy dost problematická záležitost, protože plno dopravních liniových staveb je ve fázi územního rozhodnutí, vykupování pozemků a stavebního povolení. Znovu dělat posouzení vlivu na životní prostředí jenom kvůli tomu, že to bylo posuzováno podle původního zákonu a není to podle nejnovější legislativy… Myslím si, že se na to určitě měla vyjednat výjimka," vysvětlil v dubnu novou situaci místostarosta Svitav Pavel Čížek, který zároveň zmínil, že změny se netýkají pouze obchvatu Svitav.

„Panu starostovi jsem slíbil, že mu budu nápomocný s velkými dopravními stavbami, například s D35 nebo obchvatem Svitav. Ten do jisté míry ohrožuje nový proces o posuzování vlivu 
a dopadu stavby na životní prostředí – EIA, nicméně nemělo by se jednat o dramatické zpoždění," nechal se slyšet Marin Kolovratník.

„Postěžovali jsme si na některé problémy, například na ty související s dopravou, 
a pan poslanec Kolovratník přislíbil pomoc," zhodnotil pondělní schůzku s poslancem svitavský starosta David Šimek.