Prodej Ideonu se opět odsouvá. Pardubičtí zastupitelé opět nerozhodli, zda se zbaví výstavního a společenského centra a prodají ho současnému nájemci. Ten má o objekt zájem, protože chce jeho část přestavět na kongresový hotel. S městem měl přitom uzavřenou nájemní smlouvu platnou až do roku 2093.

Problém byl v tom, že zastupitelům byly předloženy dva různé znalecké posudky, na což upozornila bývalá primátorka Štěpánka Fraňková.

„Skutečně existují dvě varianty posudku. Znalec mi nebyl schopen dát relevantní odpověď, proč tomu tak je. Požádala jsem ho, aby udělal jeden shrnující posudek," řekla náměstkyně pardubického primátora Helena Dvořáčková, která následně tento bod ze zasedání zastupitelstva stáhla.

Pardubičtí zastupitelé s prodejem váhali už před měsícem, protože podle úředníků je současný stav pro město výhodnější než prodej. Jenže podle analýz město za 22 let existence nájemní smlouvy na Ideonu nic nevydělalo. Budovu musí v provozuschopném stavu udržet nájemce, ale větší opravy má hradit město.

„Ideon je pro město zbytný majetek, město snad nikdy nebude pořádat výstavy a veletrhy. Navíc je to ztrátový majetek. Je absurdní si myslet, že všechny opravy bude možné hradit z údržby," podotkl zastupitel Jan Linhart.

Podobný názor má i architekt Milan Košař. „Město by nemělo podnikat a nebude tedy schopné s Ideonem cokoliv udělat. Budova je stará a bude potřebovat rok od roku větší stavební zásahy. Prodej pomůže nejen samotnému Ideonu, ale i rozvoji plaveckého areálu," nechal se slyšet Milan Košař.

VRÁTÍ SE POZEMKY

Pokud město Ideon pronajme, vrátí se mu do majetku pozemky v těsném sousedství výstavního centra. Ty by právě mohly posloužit pro rozvoj Aquacentra Pardubice.
„Městu budou navíc vráceny pozemky, které bude možné využít na prodloužení letní pláže," dodal Jan Linhart.

V minulosti se město snažilo nájemní smlouvy uzavřené na 99 let zbavit, ovšem soud rozhodl, že ji nelze vypovědět bez udání důvodu.

„Když jsem v roce 1994 nastoupil do funkce, tak jsem musel řešit dva vážnější problémy – jeden z nich byl pronájem Ideonu. Nelíbilo se mi, že byl nájem na 99 let, to mi připadalo jako lumpárna," sdělil zastupitelům radní a bývalý primátor Libor Slezák.