Součástí probíhající rekonstrukce sokolovny tedy bude rovněž instalace nové digitální audiotechniky shodné s vybavením v multikinech a instalace digitální E-Cinema projekční technologie včetně elektrického plátna. „Toto vybavení nám umožní v následujících letech také vlastní provoz letního kina," uvedl starosta města Jan Macháček.

O přesné ceně kompletní digitalizace rozhodne až připravované výběrové řízení, ale starosta předběžně odhaduje celkové náklady na 700 až 800 tisíc korun. Digitalizace prosečského kina musí být hotova do února příštího roku, vedení města ale předpokládá, že se projekt podaří uzavřít již v roce letošním.