Ministerstvo vnitra chce pilotní projekt od září zkoušet ve Skutči a v Chlumci nad Cidlinou. Náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou správu Jana Vildumetzová uvedla, že po půlroce se vyhodnotí, jaký je o službu zájem, a zváží se případné další rozšíření.

Úřednice Městského úřadu Skuteč navrhovanou možnost vítají. „Přiblížit se občanům je určitě smysluplné," řekla Jana Burešová ze správního odboru.
Matrikářka Petra Šlemrová ji doplňuje. „Nemohoucí, přestárlí, nemocní nebo imobilní občané mají takovou možnost již dnes. Pilotní projekt by se ale týkal všech a myslím, že o službu bude značný zájem.

Službu by uvítal i Václav Sodomka, který bydlí v Radčicích. „Mám sice do Chrudimě dobré spojení, ale protože je Skuteč blíž a na tamější úřad musím čas od času i kvůli jiným záležitostem, určitě bych raději vše vyřizoval tam," svěřil se Václav Sodomka.