„Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru představí praktickou zkoušku zlacení," slibuje Tomáš Kupka, proděkan pro studium, pedagogickou činnost a rozvoj. V ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita uvidí lidé výrobu sgrafita. Zástupci grafické dílny předvedou tisk z výšky, dřevořez a dřevoryt. Katedra chemické technologie nabídne ukázky mikroskopického průzkumu materiálů historických objektů.

Návštěvníci se rovněž dozvědí, jak se čistí při restaurování kámen laserem a mikropískováním. Podívají se přímo na studenty pracující na retušování, lepení nebo tmelení. „Zástupci ateliéru výtvarné přípravy budou k dispozici ke konzultacím nad domácími pracemi uchazečů o studium," ujišťuje proděkan Tomáš Kupka.

Fakulta restaurování poskytuje vzdělání ve čtyřletém bakalářském a dvouletém navazujícím magisterském stupni. Je jedním z mála univerzitních pracovišť v České republice, které zabezpečuje výchovu vysokoškolsky vzdělaných restaurátorů.