„Fakt, že v těchto smlouvách nejsou omezení, je potvrzením vysokého standardu péče, kterou Vysokomýtská nemocnice v oblasti následné a dlouhodobé následné péče pacientům poskytuje," uvedl ředitel Josef Diessl a dodal: „I přesto na těchto lůžkách posílíme počet lékařů a počet rehabilitačních pracovníků s cílem dosaženou kvalitu zdravotní péče dále zlepšovat." Zdravotní pojišťovny, které mají smluvní vztah s Vysokomýtskou nemocnicí na poskytování následné zdravotní péče, jsou tyto: VZP, Vojenská zdravotní pojišťovna, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna MV, Oborová zdravotní pojišťovna, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda a Revírní bratrská pokladna.

Vysokomýtská nemocnice je se svými 120 lůžky následné péči jedním z největších zařízení tohoto druhu v Pardubickém kraji. Současně má důležitou síť odborných ambulancí, které neustále rozvíjí. Od roku 2008 jsou modernizována dvě největší oddělení LDN na Žižkově ulici a další jsou v plánu. „Dlouhodobou péči o pacienty umíme dělat dobře. Naší výhodou je, že ležícím pacientům poskytujeme vysokou a komplexní úroveň péče: nedílnou součástí zdravotní a ošetřovatelské péče je rehabilitační a nutriční terapie. Našim klientům se také věnujeme v ergoterapii," uvedl ředitel Josef Diessl.

Za podpory evropských peněz se v nemocnici podařilo zcela modernizovat radiodiagnostické oddělení a oddělení gastroenterologické péče. „Zájem o péči je tak velký, že jsme prodloužili ordinační hodiny do sedmnácti hodin," připomíná ředitel. (re)