Možné stěhování

„Budoucí nový majitel objektu by měl respektovat, že budova je zatížena věcným břemenem pronájmu pro provozovatelskou obecně prospěšnou společnost,"řekla vedoucí odboru sociálních věcí chrudimské radnice Martina Semrádová. Firma Senior Chrudim ale přijde o dotace, které na vybudování domova získala z Regionálního operačního programu.

„Přinejhorším by bylo možné klienty přestěhovat do jiných obdobných zařízení podobné cenové úrovně, například v Holicích na Pardubicku," uvedla Semrádová.

Bývalý pivovar přestavovala společnost Senior Chrudim podnikatele Milana Jirušky na školicí centrum a lůžkové a sociální centrum pro seniory. Na projekt získala ještě pod názvem Futurum vzdělávací institut evropskou dotaci více než 48 milionů korun, dalších téměř devět milionů korun měl poskytnout stát. Celkem mělo být v novém domově umístěno 120 starých lidí s různým stupněm postižení, stavba se však opozdila a nedokončila, v současnosti činí kapacita domova asi 50 lůžek.

Vrácení dotace

Firma byla několikrát ve sporu s úřady, domovu hrozilo odebrání registrace na provozování sociální služby. Kvůli porušení pravidel, například neoznámené výrazné změně dispozic objektu natolik, že neodpovídá projektové dokumentaci, přišla společnost o dotaci.

„Budeme požadovat vrácení téměř 36 milionů korun, které již byly vyplaceny," řekl Martin Škeřík z Úřadu Regionální rady Severovýchod. Podle něj by vrácení peněz nemělo být ohroženo, dotace byla smluvně zajištěna zástavním právem na budovu.