„Jsme škola úplná, pro kterou stanovuje normativ počet 153 dětí. Na třídu tak při devíti ročnících připadá sedmnáct dětí. Jakmile klesneme počtem pod 153, musíme žádat o výjimku," vysvětluje ředitel školy Miloslav Dušek.

Poprvé ve své historii škola udávanou normu pro plnou státní podporu nesplnila vloni. Chybělo deset žáků. „Letos víme, že k nám má sice přijít dost prvňáčků, přes dvacet, ale asi čtrnáct dětí odchází. Oproti loňsku na tom však budeme o něco lépe," uvádí Miloslav Dušek s tím, že očekává zlepšení: „Pro příští léta už doufám, že výjimka potřeba nebude, protože vývoj porodnosti je teď lepší. Mateřská škola už navýšila kapacitu."

Volba základní školy však zůstává na rodičích. Ti ze spádové oblasti tak nemusí své děti přihlásit do brandýské školy, mohou vybrat školu v Chocni nebo Ústí nad Orlicí.

Nižší počet žáků ve třídě má podle ředitele i své výhody, zejména v tom, že vyučujícímu umožňuje uplatnit individuální přístup k žákům. Druhou stránkou maloměstské školy bývá ovšem napjatější rozpočet, jak potvrzuje. Jestli žádosti zastupitelé vyhoví, bude známo v pondělí, kdy se uskuteční zasedání.