Maminky a tatínkové většinou kladně hodnotí především dostatek prostoru pro individuální přístup a širokou nabídku činností. Děti si každý den vybírají z několika aktivit, které vycházejí z témat školního vzdělávacího plánu a které se uskutečňují v jednotlivých pracovních koutcích, jako je opravdová kuchyňka či dílna, hudební pódium, ateliér, divadlo atd. Mimo Erudio se pak aktivity odehrávají na zahradě, dopravním hřišti, knihovně, muzeu, solné jeskyni, v moštárně, ve sběrných surovinách, na statku, policejní stanici a na mnoha dalších pro děti zajímavých místech.

„Počty dětí v běžných mateřských školách jsou příliš vysoké na to, aby se v nich mohlo pracovat s dítětem individuálně. To rozhodně není myšleno jako kritika pedagogů v běžných školkách, kteří svou práci mají určitě rádi a dělají pro děti maximum.  Je to spíš chyba systému jako takového. Při počtu pětadvacet dětí těžko můžete efektivně pracovat s tím, k čemu dítě více inklinuje, co ho zajímá, v čem je dobré a v čem naopak potřebuje pomoc a intenzivnější dohled," říká ředitelka školky Erudio Martina Dostálková.

Vyšší školné

„Oproti ostatním předškolním zařízením v Žamberku je školné u nás vyšší, ale stále je to o dost méně než u podobných školek ve velikých městech. Cena je dána tím, že u nás připadá jeden pedagog na šest dětí, dále máme rodilou mluvčí angličtiny, zájmové kroužky a v ceně jsou vstupy při exkurzích, výletech, oslavy, návštěvy solné jeskyně, divadla či kina. Dále máme moderní vybavení, pomůcky a hračky, které průběžně dokupujeme podle potřeb celkového rozvoje dětí," vysvětluje ředitelka Erudia.

Školka však nabízí i mnoho zajímavých aktivit zdarma. Ať už to jsou tvůrčí dílny pro maminky s dětmi, nebo zajímavé nápady na hry a aktivní trávení volného času, či odkazy na literaturu týkající se rozvoje dětí. Právě takové tipy totiž Erudio nabízí na nedávno spuštěné facebookové stránce Poznáváme s dětmi svět.

(rz)

Kolik byste byli ochotní investovat měsíčně do vzdělávání svého dítěte? A za jakých podmínek – jaké nároky byste měli? Jste spokojeni s úrovní českého školství? Jaký názor máte na školy alternativní? Diskutujte