Chrudim Ani po šesti letech není spor společnosti Nemocnice Pardubického kraje s bývalým primářem gynekologicko-porodnického oddělení chrudimské nemocnice Františkem Liškou u konce.

V roce 2010 dostal výpověď, kterou soud později označil za neplatnou, zdravotnické zařízení mu však ještě předtím dalo výpověď podruhé. I tu ale soud dnes zatím nepravomocně zrušil.

Lékař po konečném rozhodnutí o první výpovědi dostal zhruba osm milionů korun jako ušlou mzdu s úroky a náklady soudního řízení.

„Rozvázání pracovního poměru ze dne 24. října 2013 je neplatné," uvedla předsedkyně soudu Soňa Soukupová. Podle ní hlavním důvodem je to, že výpověď nebyla jednoznačně odůvodněná. Podle rozhodnutí lékař dostal jednak samotnou výpověď, další odůvodnění pak obsahoval průvodní dopis. Nemocnice musí Liškovi vyplatit jako náklady řízení přes 18 000 korun. Kolik bývalému primáři za druhou výpověď zaplatí dohromady, není zatím jasné. Bude to muset určit další soudní jednání.

Liška dostal první výpověď 21. března 2010. Vedení nemocnice tehdy ustoupilo některým lékařům a zdravotním sestrám, kteří se proti primáři vzbouřili, kvůli nespokojenosti s ním podali hromadnou výpověď a další setrvání na oddělení podmínili jeho odchodem.

Soud však opakovaně konstatoval, že výpověď byla neplatná, a Liškovi přiznal jako ušlou mzdu 41 platů a úroky. Ještě před pravomocným rozhodnutím soudu dala nemocnice lékaři výpověď podruhé, a to pro nadbytečnost. Argumentovala mimo jiné tím, že už přijala jiného primáře. S tím se však František Liška, který nyní pracuje na gynekologicko-porodnickém oddělení kolínské nemocnice, nesmířil a výpověď napadl soudní žalobou.

Nemocnice se s ním snažila mimosoudně dohodnout, přijatelného řešení však nedosáhla. (ČTK, lv)