Z ústecké pedagogicko – psychologické poradny posílají k odborným lékařům kvůli vadám sluchu a zraku i čtvrťáky, nebo dokonce starší žáky. „Setkáváme se s tím, že k nám dítě přijde na vyšetření a zjistíme, že špatně vidí nebo slyší. Je s podivem, že si toho nikdo nevšimne. Měli jsme tady prvňáky, druháky, třeťáky i čtvrťáky a ještě i starší, musím říct. Ve škole jim něco nejde a je to svalované na jiné příčiny," líčí ředitelka pedagogicko – psychologické poradny Petra Nováková.

Pokud se poruchy sluchu a zraku neřeší, může se to neblaze podepsat nejen na školních výsledcích, ale také na dlouhodobém vztahu ke škole i na budoucím zaměstnání. „Dítě, které špatně vidí, se mnohem dříve unaví, ztrácí koncentraci, bývá nepozorné, roztržité, začíná zlobit a některé návyky si pak přenáší i do dalšího života," varuje oční lékařka Gabriela Pilková. Sluch navíc úzce souvisí s rozvojem a kvalitou řeči pro komunikaci s okolím a aktivním životem ve společnosti. Pokud dítě neslyší srozumitelně hlasy hovořících osob, může se to projevit špatnou komunikací, společenskou izolací i horšími studijními výsledky.

Čtyři procenta dětí v České republice se potýkají s tupozrakostí, oční vadou, kterou lze v brzkém věku úspěšně léčit, ale v dospělosti je už v podstatě neodstranitelná. Projevuje se jako snížená ostrost způsobená útlumem zrakového vnímání a nelze ji korigovat pomocí brýlí ani čoček ke stoprocentní zrakové ostrosti. Tupozrakost postihuje převážně jedno oko. „Mozek zpracovává pouze obraz z oka, které zobrazuje sledovaný předmět správně. Slabší oko mozek postupně potlačí a nepoužívá ho. Kvůli tomu zraková dráha ochabuje, až se spojení oka a mozku přeruší a oko se stává tupozrakým," vysvětluje oční lékařka.

Předškolní věk je poslední období, kdy je možné tupozrakosti zcela zabránit. „S léčbou tupozrakosti pomocí cvičení očí je třeba začít velmi brzy, ideálně mezi třetím a pátým rokem věku dítěte, kdy je šance na úplné vyléčení velmi vysoká. Cvičení je účinné i u starších dětí, ale začne-li se po osmém roku věku, naděje na odstranění tupozrakosti je již velmi malá. V pozdějším věku dítěte už ji není možné zcela vyléčit a u dospělých není léčba účinná," upozorňuje Gabriela Pilková.

Se ztrátou sluchu od lehké nedoslýchavosti až po úplnou hluchotu se v dnešní době potýká přibližně desetina populace v České republice, děti nevyjímaje. Společnost Reja, která v České republice zastupuje švýcarského výrobce poslechové technologie, firmu Phonak, pro Orlickoústeckou nemocnici v rámci projektu vzdělávání pediatrů měřila sluch žáků základních škol v Libchavách a Říčkách. „Na podzim se uskuteční další kolo tohoto screeningového měření, zaměříme se opakovaně na stejné školy a rádi bychom zapojili Základní školu bratří Čapků v Ústí nad Orlicí. Máme zde klientku, která je uživatelkou sluchadel, a ve škole jsme nainstalovali i speciální inteligentní komunikační systém, který nejenom jí pomáhá srozumitelně slyšet výklad učitele," vysvětluje marketingová manažerka společnosti Reja Růžena Škrobánková.

Bezbolestné a krátké měření sluchu absolvovala minulý školní rok stovka žáků prvního stupně. „Ze sta dětí jsme doporučili zhruba dvacet k dalšímu přeměření, protože se ve výsledcích měření vyskytovaly hodnoty, které byly hraniční a které by mohly znamenat nějaký problém. Následně bylo na zodpovědnosti rodičů, kteří dostali informaci, že by jejich dítě mělo absolvovat opakované kontrolní měření. Co víme, tak tuto možnost využili asi čtyři rodiče," podotýká marketingová manažerka. Podle jejích zkušeností lidé o kompenzaci ztráty sluchu nemají dostatečné povědomí a podceňují prevenci. „Program na kontrolu sluchu je důležitý pro rozvoj komunikačních a sociálních schopností dítěte. Děti se učí mluvit tak, jak slyší," podtrhuje důležitost včasného odhalení sluchových ztrát lékař Martin Kučera, specialista na dětskou audiologii a foniatrii ORL ambulance v Rychnově nad Kněžnou. Měřit sluch i kompenzovat sluchové vady lze již u novorozeňat.

Mylné představy

Ve společnosti stále panuje přesvědčení, že sluchadla jsou hlavně pro seniory. Podle dat amerického Národního centra pro zdravotnické statistiky je ale většina lidí se ztrátou sluchu školního nebo produktivního věku, zatímco pouze jedna třetina je v důchodovém věku. „Dětská audiologie je důležitým odvětvím v oboru a sluchadla pro děti jsou uzpůsobena potřebám v jednotlivých etapách jejich vývoje," doplňuje Petra Zubalíková z Institutu pro rehabilitaci sluchu a řeči v Brně.

Další mylnou představou je, že sluchadla fungují jako zesilovač, který přidá na hlasitosti všem zvukům. Sluchadla jsou ve skutečnosti programovatelná elektronická zařízení, která odborníci nastaví přesně podle sluchové ztráty ve speciálním softwarovém programu. Uživatel se tak nemusí obávat hluku brzdícího vlaku nebo troubících aut. O to, aby majitele sluchadel nerušil při poslouchání hovořící osoby okolní hluk, se starají bezdrátové doplňky, které rovněž pomáhají při poslechových situacích, jako je telefonování nebo sledování televize.

Podpora

Sluchové znevýhodnění lze současně také řešit podpůrnými opatřeními ze strany školy, ať už je to například individuální vzdělávací plán, speciální metody výuky nebo učební pomůcky. „Školní třídu lze rovněž vybavit cenově dostupným inteligentním komunikačním systémem. Toto zařízení dokáže automaticky vyhodnotit hladinu šumu v interiéru a kontinuálně přizpůsobit hlasitost řeči tak, aby zůstala srozumitelná za všech okolností," objasňuje marketingová manažerka.

Rodiče na pořízení kompenzační pomůcek nejsou sami se svými prostředky. Na sluchadla nebo kochleární implantáty přispívají zdravotní pojišťovny, o podporu lze požádat také u nadací. „Příspěvky na doplňky ke kompenzačním pomůckám vyplácí místní úřad práce a zdaleka nejsou tyto příležitosti využívány. Jsou skutečně možnosti, jak dítěti zajistit moderní vybavení, aby se správně vyvíjelo a mohlo dosáhnout kvalitního vzdělání," zdůrazňuje Růžena Škrobánková.

Důležité je nepodceňovat pravidelné preventivní prohlídky u dětského lékaře. Sluch si lze nechat změřit u ORL lékaře nebo foniatra. Odbornou pomoc lze také najít u poskytovatelů sluchadel nebo klinických logopedů.

Hana Strnadová